Posljednjih nekoliko mjeseci u Centru za rehabilitaciju se provodi program koji se  sastoji od različitih usluga iz domene rane intervencije koje su usmjerene na osnaživanje cijele obitelji kako u razumijevanju poremećaja iz spektra autizma (PSA) tako i u pristupu djetetu u svakodnevnim situacijama. Program objedinjuje stručne procjene djece sa sumnjom na postojanje PSA-a, stručni rad s djecom s PSA-om,  kao i pomoć pri uključivanju u dječje vrtiće ili škole. Aktivnosti koordinirano provode stručnjaci različitih profila-psiholozi, logopedi, edukacijski-rehabilitatori. Zahvaljujemo Gradu Zagrebu što je omogućio provedbu ovog programa i time osigurao podršku za brojnu zagrebačku djecu kod koje postoji sumnja na postojanje PSA-a.

Predstavljanje programa Rastimo zajedno plus , kao nove usluge podrške roditeljima najmlađe djece s teškoćama u razvoju održalo se 7. listopada 2014. u Novinarskom domu. Predstavljanju su nazočili potpredsjednica Vlade Milanka Opačić, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Staša Skenzić te ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović. Program je predstavila voditeljica stručnog tima Branka Starc, recenziju je iznijela Ana-Marija Bohaček, stručna suradnica u Centru za rehabilitaciju ERF-a. Radi se o programu koji jača roditeljske kompetencije naglašavajući da su principi pozitivnog roditeljstva jednaki za sve roditelje, te je potreba za podrškom zajednička kod svih roditelja (sa ili bez djeteta s teškoćama u razvoju), imajuću u vidu specifična pitanja vezana za „atipično“ roditeljstvo (npr. kako naučiti dijete da pričeka, da se izrazi na primjeren način, kako se nositi sa pitanjima okoline i sl.)

Za određenu djecu učenje motoričkih vještina koje su im nužne za izvođenje svakodnevnih aktivnosti (oblačenje, sportske aktivnosti, pisanje...) je često teško i frustrirajuće. Motorička se izvedba ove djece može opisati kao neorganizirana, nekoordinirana ili 'šeprtljava'. Ishod navedenoga je da ova djeca često imaju poteškoća u održavanju koraka sa svojim vršnjacima uškolskom i društvenom okruženju te u svakodnevnim aktivnostima.

Ove poteškoće, poznate pod terminima 'razvojna dispraksija' ili 'poremećaj razvojne koordinacije', proizilaze iz problema s pokretima i koordinacijom. Djeca s dispraksijom često imaju poteškoća s planiranjem, organiziranjem i izvršavanjem vlastitih pokreta kako bi izvela motoričke zadatke i aktivnosti na tečan i učinkovit način. Kroz intervenciju, ova djeca mogu naučiti kako bolje planirati i izvršavati motoričke zadatke te uspješno sudjelovati u cijelom rasponu svakodnevnih motoričkih aktivnosti.

TU SMO ZBOG:

· Procjene i praćenja djece koja pokazuju poteškoćeu motoričkom planiranju, motoričkoj koordinaciji i/ili izvedbi zadataka koji uključuju motoriku (5-12 godina)

· Osmišljavanja i provedbe individualnog intervencijskog programa usmjerenog podršci motoričkog razvoja

· Pružanja preporuke i podrške roditeljima i obiteljima djece

ŠTO NUDIMO:

· Individualnu procjenu razvijenosti fine i grube motorike, vizualno motoričkih i vizualno perceptivnih vještina djece u dobi između 5 i 12 godina.

  • Intervenciju usmjerenu:

o Podršci razvoju finih, grubih i vizualno motoričkih vještina nužnih za uspješnu izvedbu svakodnevnih zadataka

o Razvoj strategija učenja za ovladavanje motoričkim zadacima koji uključuju sportske i slobodne aktivnosti, pisanje i druge akademske zadatke te aktivnosti skrbi o sebi (oblačenje, pranje zubi, hranjenje...)

o Pružanje preporuka roditeljima, ostalim članovima obiteljima te vrtićkom i školskom osoblju za vježbe vezane uz zadatke iz škole, doma i za usmjeravanje izvedbe djeteta

· Pružanje preporuka roditeljima, ostalim članovima obiteljima te vrtićkom i školskom osoblju za vježbe vezane uz zadatke iz škole, doma i za usmjeravanje izvedbe djeteta

Suradnice Centar za rehabilitaciju ERF-a prof.dr.sc. Snježana Sekušak Galešev, doc.dr.sc. Danijela Cvitković i Maja Peretić sudjelovale su na okrugom stolu pod nazivom Multidisciplinarni pristup detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s Hiperkinetskim poremećajem“ u organizaciji Hrvatske interdisciplinarne terapijske udruge za djecu i mladež a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja republike Hrvatske.

Cilj okruglog stola bio je povezati stručnjake iz različitih područja dječjeg i mentalnog zdravlja kako bi kroz međusobnu suradnju i komunikaciju pokušali donijeti zajedničke i jedinstvene smjernice u detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s Hiperkinetskim poremećajem, te izradi dijagnostičkog algoritma za navedeni poremećaj.

Više informacija možete pronaći na: http://www.hitudim.hr/

Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović i zamjenik ministra zdravlja Marijan Cesarik 2. travnja 2014. su potpisali sporazum o suradnji s UNICEF-om na kojem se temelji rad na unaprjeđenju dijagnostike i rane intervencije za djecu s poremećajima iz autističnog spektra.

U Hrvatskoj ne postoji jasni hodogram koji omogućava rano prepoznavanje, dijagnostiku i dobivanje strucne podrske za djecu s poremecajem iz autisticnog spetra. Upravo je jedan od ciljeva potpisanog sporazuma uspostavljanje modela rane dijagnostike i rane intervencije kroz suradnju sva tri resora: zdravlja, socijalne politike i mladih te obrazovanja. U procesu izrade spomenutog modela sudjelovat će i roditelji, stručnjaci Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te stručnjaci koji svakodnevno rade s djecom s poemećajima iz autističnog spektra.

Više informacija potrazite na:

http://www.vlada.hr/hr

Obitelj

Previous Next
Obitelj   • Centar nudi usluge procjene, savjetovanja, terapije i tretmana na području ponašanja, učenja, jezika i govora, komunikacije i hranjenja. ...
Prijem

Termin za procjenu, savjetovanje, tretman ili terapiju možete dogovoriti

ponedjeljkom i četvrtkom od 15 do 17 sati, utorkom, srijedom i petkom od 8 do 10 sati

• putem telefona 01/245-7560 ili • elektroničke pošte \n...
                 

Stručni rad

Previous Next
Kabinet za poremećaje iz autističnog spektra

• Tko smo mi

Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar

Dr.sc. Jasmina Stošić

...

Kabineti

Kabinet za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku

Kabinet za komunikacijske poremećaje odraslih

Kabinet za oštećenja sluha

Kabinet za oštećenja vida

Kabinet za poremećaje iz autističnog spektra

Kabinet za ranu psihomotoričku stimulaciju

 

...
                 

Edukacije, Programi i projekti

Previous Next
Suradnja

• Projekt Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama http://www.ict-aac.hr/

• Hrvatsko logopedsko društvo, http://www.hld.hr/

• Udruga defektologa Hrvatske

• Udruga...

Edukacije   Centar provodi edukacije za obitelj i stručnjake koji su u kontaktu s djetetom/osobom koja je korisnik Centra.

 

Ukoliko ste zainteresirani za organizaciju edukacije iz određenog područja javite se...
Projekti i programi

 

Rad Centra za rehabilitaciju kontinuirano podupire Ministarstvo socijalne politike i mladih (http://www.mspm.hr/).

Dugogodišnja iskustva u provođenju različitih stručnih programa/projekata koje su novčano podupirala različita tijela kao i umrežavanje s...

                 

Volonteri, Donatori, Sponzori

Previous Next
Donatori i sponzori

• Donacijama na žiro račun: HR8723600001101355137 možete pridonijeti daljem razvoju Centra i provođenju novih oblika rada.

  Zahvaljujemo dosadašnjim donatorima: • Panova svirala d.o.o. • King ICT d.o.o. • Trutina...
Volonteri

Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kontinuirano volontiraju u Centru za rehabilitaciju ERF-a (predmet Volonterski rad).

...