Savjeti za razgovor s osobom koja mucaPovodom Međunarodnog dana svjesnosti o mucanju (22. listopada) Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Gradski ured za zdravstvo i Hrvatsko logopedsko društvo organiziraju SIMPOZIJ: Otvoreno o mucanju, koji će se održati 22. listopada, 2019. na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, Centar za rehabilitaciju ERF-a (dvorana MLJET).

Svrha ovog simpozija je da se otvoreno razgovara o mucanju iz različitih perspektiva. Simpozij je namijenjen djeci, adolescentima i odraslim osobama koje mucaju, roditeljima djece koja mucaju, logopedima, odgojiteljima, nastavnicima, psiholozima, liječnicima, ravnateljima ustanova, financijerima logopedskih usluga kao i svim zainteresiranim stručnjacima koji se u svakodnevnom radu susreću s navedenom problematikom.

Letak - Savjeti za razgovor s osobom koja muca (.pdf)

 

Oralno hranjenje je najkompleksniji zadatak koji novorođenče čini i ono zahtijeva usklađeno funkcioniranje više organa i organskih sustava. Fiziološki je vrlo kompleksno i podložno odstupanjima. U suvremenim rodilištima čin hranjenja sustavno se monitorira znanstveno utemeljenim postupcima pa se teškoće hranjena rano dijagnosticiraju, liječe ili ublažuju nekim dodatnim postupcima.

Incidencija teškoća hranjenja u novorođenčadi iznimno je visoka, a ukoliko se poteškoće ne prepoznaju i ne tretiraju one u nekom obliku mogu trajati godinama. Čak 20% zdrave djece te do 85% djece s različitim zdravstvenim teškoćama (prijevremeno rođenje, srčane, respiratorne, gastrointestinalne i genetske bolesti, cerebralna paraliza, autizam) ima teškoće hranjenja. U Hrvatskoj se svake godine rađa oko 10% novorođenčadi s različitim poznatim zdravstvenim rizikom i povećanom vjerojatnošću za pojavu teškoća hranjenja. Povećan rizik za nastanak teškoća hranjenja-sisanja-gutanja postoji kod najmanje 3500 djece godišnje.

Za sada niti jedan odjel u RH ne primjenjuje postupke rane dijagnostike teškoća sisanja i gutanja. Njihovo prepoznavanje ovisi o subjektivnoj procjeni i iskustvu pojedinca (medicinska sestra, neonatolog, majka), a to znači da je sam rezultat procjene nedostatno precizan i objektivan. Neprepoznate i netretirane teškoće hranjenja-sisanja-gutanja za posljedicu mogu imati produženo bolničko liječenje uz povišen trošak liječenja te brojne psihološke posljedice kako po roditelja, tako i po dijete. Budući da je uspješno hranjenje jedan od osnovnih preduvjeta preživljavanja, zdravlja i razvoja, teškoće s hranjenjem jedan su od najsnažnijih izvora stresa za roditelje.

Razvojem medicinske znanosti oblikovani su tzv. evidence-based postupci dijagnostike koje u modernim zdravstvenim ustanovama provode logopedi, specijalisti za dijagnostiku i terapiju teškoća hranjenja-sisanja-gutanja. Uvođenje zlatnog standarda, NOMAS metode, značio bi prekretnicu u neonatološkom zbrinjavanju ugrožene novorođenčadi u pogledu teškoća hranjenja. NOMAS metoda (Neonatal Oral Motor Assessment Scale) primjenjuje se u brojnim neonatološkim jedinicama, rodilištima i pedijatrijskim klinikama zapadnih zemalja, a primjena različitih znanstveno utemeljenih metoda jasno razlikuje zdravstvenu skrb visoke razine od one nižih razina. NOMAS metoda se temelji na opservaciji, video snimanju i analizi čina hranjenja i kao takva je neštetna i bezbolna. Primijeniti je može isključivo logoped s važećom licencom i visokim kliničkim kompetencijama.

Dijagnostika NOMAS metodom temelj je za kreiranje terapijskih postupaka s ciljem liječenja ili umanjivanja teškoća hranjenja-sisanja-gutanja, a sam dijagnostički postupak ne nosi nikakav rizik po zdravlje djeteta.

Projekt ERF-a "Implementacija dijagnostičke metode NOMAS u rodilišta i odjele neonatologije" među prvih deset projekata u finalu natječaja Moj ZABA start u kategoriji Kultura i znanost.

Ukupni fond potpora za kategoriju Kultura i znanost iznosi ukupno 330.000 kn odnosno 120.000 kn za prvu, 100.000 kn za drugu i 80.000 kn za treću nagradu prema odluci Komisije. Četvrta nagrada od 30.000 kn bit će dodijeljena prema odabiru javnosti putem javnog glasovanja na www.mojzabastart.hr.

“Moj Zaba Start kroz različite natječaje podupire najinovativnije i tržišno utemeljene ideje s pozitivnim utjecajem na gospodarstvo i društvo. Pokrenut je 2013. godine te je do sada podržao ukupno 29 najboljih održivih projekata iz različitih područja po ocjeni stručne komisije i prema odabiru javnosti. Dobitnici su inovativni start up-ovi, društveno odgovorne inicijative, projekti iz područja zelenog poduzetništva i kreativne industrije te izrade aplikacija i informatičkih rješenja.”

Posljednjih nekoliko mjeseci u Centru za rehabilitaciju se provodi program koji se  sastoji od različitih usluga iz domene rane intervencije koje su usmjerene na osnaživanje cijele obitelji kako u razumijevanju poremećaja iz spektra autizma (PSA) tako i u pristupu djetetu u svakodnevnim situacijama. Program objedinjuje stručne procjene djece sa sumnjom na postojanje PSA-a, stručni rad s djecom s PSA-om,  kao i pomoć pri uključivanju u dječje vrtiće ili škole. Aktivnosti koordinirano provode stručnjaci različitih profila-psiholozi, logopedi, edukacijski-rehabilitatori. Zahvaljujemo Gradu Zagrebu što je omogućio provedbu ovog programa i time osigurao podršku za brojnu zagrebačku djecu kod koje postoji sumnja na postojanje PSA-a.

Predstavljanje programa Rastimo zajedno plus , kao nove usluge podrške roditeljima najmlađe djece s teškoćama u razvoju održalo se 7. listopada 2014. u Novinarskom domu. Predstavljanju su nazočili potpredsjednica Vlade Milanka Opačić, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Staša Skenzić te ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović. Program je predstavila voditeljica stručnog tima Branka Starc, recenziju je iznijela Ana-Marija Bohaček, stručna suradnica u Centru za rehabilitaciju ERF-a. Radi se o programu koji jača roditeljske kompetencije naglašavajući da su principi pozitivnog roditeljstva jednaki za sve roditelje, te je potreba za podrškom zajednička kod svih roditelja (sa ili bez djeteta s teškoćama u razvoju), imajuću u vidu specifična pitanja vezana za „atipično“ roditeljstvo (npr. kako naučiti dijete da pričeka, da se izrazi na primjeren način, kako se nositi sa pitanjima okoline i sl.)

Za određenu djecu učenje motoričkih vještina koje su im nužne za izvođenje svakodnevnih aktivnosti (oblačenje, sportske aktivnosti, pisanje...) je često teško i frustrirajuće. Motorička se izvedba ove djece može opisati kao neorganizirana, nekoordinirana ili 'šeprtljava'. Ishod navedenoga je da ova djeca često imaju poteškoća u održavanju koraka sa svojim vršnjacima uškolskom i društvenom okruženju te u svakodnevnim aktivnostima.

Ove poteškoće, poznate pod terminima 'razvojna dispraksija' ili 'poremećaj razvojne koordinacije', proizilaze iz problema s pokretima i koordinacijom. Djeca s dispraksijom često imaju poteškoća s planiranjem, organiziranjem i izvršavanjem vlastitih pokreta kako bi izvela motoričke zadatke i aktivnosti na tečan i učinkovit način. Kroz intervenciju, ova djeca mogu naučiti kako bolje planirati i izvršavati motoričke zadatke te uspješno sudjelovati u cijelom rasponu svakodnevnih motoričkih aktivnosti.

TU SMO ZBOG:

· Procjene i praćenja djece koja pokazuju poteškoćeu motoričkom planiranju, motoričkoj koordinaciji i/ili izvedbi zadataka koji uključuju motoriku (5-12 godina)

· Osmišljavanja i provedbe individualnog intervencijskog programa usmjerenog podršci motoričkog razvoja

· Pružanja preporuke i podrške roditeljima i obiteljima djece

ŠTO NUDIMO:

· Individualnu procjenu razvijenosti fine i grube motorike, vizualno motoričkih i vizualno perceptivnih vještina djece u dobi između 5 i 12 godina.

  • Intervenciju usmjerenu:

o Podršci razvoju finih, grubih i vizualno motoričkih vještina nužnih za uspješnu izvedbu svakodnevnih zadataka

o Razvoj strategija učenja za ovladavanje motoričkim zadacima koji uključuju sportske i slobodne aktivnosti, pisanje i druge akademske zadatke te aktivnosti skrbi o sebi (oblačenje, pranje zubi, hranjenje...)

o Pružanje preporuka roditeljima, ostalim članovima obiteljima te vrtićkom i školskom osoblju za vježbe vezane uz zadatke iz škole, doma i za usmjeravanje izvedbe djeteta

· Pružanje preporuka roditeljima, ostalim članovima obiteljima te vrtićkom i školskom osoblju za vježbe vezane uz zadatke iz škole, doma i za usmjeravanje izvedbe djeteta

Obitelj

Previous Next
Obitelj   • Centar nudi usluge procjene, savjetovanja, terapije i tretmana na području ponašanja, učenja, jezika i govora, komunikacije i hranjenja. ...
Prijem

Termin za procjenu, savjetovanje, tretman ili terapiju možete dogovoriti

ponedjeljkom i četvrtkom od 15 do 17 sati, utorkom, srijedom i petkom od 8 do 10 sati

• putem telefona 01/245-7560 ili • elektroničke pošte \n...
                 

Stručni rad

Previous Next
Kabinet za poremećaje iz autističnog spektra

• Tko smo mi

Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar

Dr.sc. Jasmina Stošić

...

Kabineti

Kabinet za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku

Kabinet za komunikacijske poremećaje odraslih

Kabinet za oštećenja sluha

Kabinet za oštećenja vida

Kabinet za poremećaje iz autističnog spektra

Kabinet za ranu psihomotoričku stimulaciju

 

...
                 

Edukacije, Programi i projekti

Previous Next
Suradnja

• Projekt Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama http://www.ict-aac.hr/

• Hrvatsko logopedsko društvo, http://www.hld.hr/

• Udruga defektologa Hrvatske

• Udruga...

Edukacije   Centar provodi edukacije za obitelj i stručnjake koji su u kontaktu s djetetom/osobom koja je korisnik Centra.

 

Ukoliko ste zainteresirani za organizaciju edukacije iz određenog područja javite se...
Projekti i programi

 

Rad Centra za rehabilitaciju kontinuirano podupire Ministarstvo socijalne politike i mladih (http://www.mspm.hr/).

Dugogodišnja iskustva u provođenju različitih stručnih programa/projekata koje su novčano podupirala različita tijela kao i umrežavanje s...

                 

Volonteri, Donatori, Sponzori

Previous Next
Donatori i sponzori

• Donacijama na žiro račun: HR8723600001101355137 možete pridonijeti daljem razvoju Centra i provođenju novih oblika rada.

  Zahvaljujemo dosadašnjim donatorima: • Panova svirala d.o.o. • King ICT d.o.o. • Trutina...
Volonteri

Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kontinuirano volontiraju u Centru za rehabilitaciju ERF-a (predmet Volonterski rad).

...