Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je nastavna i klinička jedinica fakulteta u kojoj stručnjaci ERF-a pružaju usluge procjene, individualne i grupne podrške te savjetovanja u području edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije

Česta pitanja

Nastavno-klinički centar ERF-a nije u sustavu zdravstva te u skladu s tim klijenti ne trebaju uputnice za procjene. Usluge Centra naplaćuju se prema važećem Cjeniku.

Kada roditelji/skrbnici dolaze s djetetom na procjenu, poželjno je da donesu stručne nalaze i mišljenja procjena iz drugih institucija, ako su u njima sudjelovali.

Ako na procjenu dolazi roditelj/skrbnik s djetetom koje je uključeno u neki oblik predškolskog ili školskog sustava odgoja i obrazovanja, uputno je da prethodno zatraži mišljenje stručnog tima vrtića/škole o funkcioniranju djeteta u odgojno-obrazovnoj skupini te da mišljenje donese na procjenu u Centar.

Usluge razvojne procjene/dijagnostike uključuju intervju s roditeljem/skrbnikom, procjenu djeteta različitim testovima, davanje povratne informacije roditelju/skrbniku i pisani nalaz koji roditelj dobiva u roku tri tjedna.

Procjene djece i ponovljena testiranja kod istog profila stručnjaka ne bi se trebali provoditi u razmacima manjima od šest mjeseci. Ako se obavljaju u kraćim razmacima, rezultati testiranja manje su pouzdani. Molimo vas da navedeno imate u vidu kada naručujete dijete na procjenu.

Klinički rad Centra osigurava provođenje praktičnog dijela nastave svih preddiplomskih i diplomskih programa te programa u okviru cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka. Navedeno znači da ponekad procjenu i terapiju/podršku kroz jednosmjerno staklo iz susjedne prostorije gledaju i studenti/stručnjaci te tako uče kako provoditi procjenu/podršku. Studenti su pritom obvezni poštovati odredbe o zaštiti podataka te potpisuju suglasnost o poštivanju etičkih načela u skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu. Važno je naglasiti da studenti ne ometaju sam postupak procjene/podrške te ih roditelji/skrbnici i dijete ne vide jer se nalaze u drugoj prostoriji.

KAKO DO NAS?

Nastavno-klinički centar ERF-a se nalazi u okviru Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj

Tel: +385 1 245 7560

  • ponedjeljkom i četvrtkom od 15 do 17 sati
  • utorkom, srijedom i petkom od 8 do 10 sati

centar.info@erf.hr

Borongajska cesta 83f, Zagreb