Cjenik stručnih usluga od 21. 8. 2023.

Terapija/savjetovanje

27,00 eura / 203,43 kn


Procjena/Dijagnostika (do 180 minuta)

105,00 eura / 791,12 kn


Timska procjena (do 120 minuta)

135,00 eura / 1.017,16 kn


Patronaža

35,00 eura / 263,71 kn


Ekspertiza

50,00 eura / 376,73 kn


Procjena/Dijagnostika na stranom jeziku uz pisanje nalaza na stranom jeziku

157,50 eura / 1.186,68 kn


Procjena/Dijagnostika na hrvatskom jeziku uz pisanje nalaza na hrvatskom i stranom jeziku

157,50 eura / 1.186,68 kn


Pisano mišljenje o trenutnom stanju korisnika uključenog u terapiju/savjetovanje

25,00 eura / 188,36 kn

lznos u valuti HRK prikazuje se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Korisnici koji su oslobođeni plaćanja usluga:

  • djeca primatelja socijalne pomoći/zajamčene minimalne naknade
  • korisnici upućeni od Centra za socijalnu skrb
  • djeca smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
  • umirovljenici (korisnici usluga koji osobno primaju stručne usluge Centra)

Korisnici oslobođeni plaćanja usluga dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju navedenih uvjeta.

Roditelji djece – korisnika usluga Centra koji koriste usluge za dvoje djece, plaćaju puni iznos samo za jedno dijete, a za drugo dijete plaćaju polovicu iznosa.

Studenti ERF-a plaćaju 50% navedenih cijena usluga. Studenti drugih visokih učilišta 75% navedenih cijena usluga.

Načini plaćanja: 

  • Korisnici usluga odnosno roditelji/zakonski zastupnici korisnika usluga, obavezni su, odmah po pruženoj usluzi, uplatiti novčanu naknadu za pruženu uslugu. Način plaćanja naknade je gotovinski i/ili kartični. Plaćanje se vrši u prijemnom uredu Centra, kod administrativne tajnice Centra. U iznimnim slučajevima koji se odnose na odsutnost administrativne tajnice Centra, plaćanje se može izvršiti naknadno uz obvezu slanja potvrde o izvršenoj uplati.

Naknade za usluge Centra uplaćuju se na žiro račun ERF-a, IBAN: HR8723600001101355137, Zagrebačka banka.