Pridonesite daljem razvoju Centra i provođenju novih oblika rada

Vaše donacije uplatite na žiro račun Centra: HR8723600001101355137


Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte

Ime i prezime*

e-mail*

Naslov*

Vaša poruka*


Centar za rehabilitaciju