Pridonesite daljem razvoju Centra i provođenju novih oblika rada

Vaše donacije uplatite na žiro račun Centra: HR8723600001101355137


Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte

    Ime i prezime*

    e-mail*

    Naslov*

    Vaša poruka*


    Centar za rehabilitaciju