Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​ (dalje Fakultet) pruža usluge procjene, individualne i grupne podrške i savjetovanja u području edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije.

Klinički rad Centra osigurava provođenje praktičnog dijela nastave svih preddiplomskih i diplomskih programa te poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji, što Centar čini iznimno vrijednim resursom Fakulteta.

Stručne aktivnosti koje se provode u Centru primjer su uspješnog međudjelovanja znanosti, prakse i nastave čime se Centar izdvaja kao mjesto kliničke izvrsnosti za pojedina područja, jedinstveno u Republici Hrvatskoj.

Centar je vježbaonica za provođenje vježbi i praktičnoga rada za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji se izvode na Fakultetu.

Nastavnici ERF-a i stručni suradnici osiguravaju stručnu potporu za korisnike širokog dobnog raspona koji imaju različite razvojne teškoće ili poremećaje – od novorođenčadi s čimbenicima neurorizika do osoba treće životne dobi koje su imale moždani udar.

Kontinuirani priljev korisnika kao i liste čekanja na pojedinu uslugu upućuju na podatak da je Centar tijekom godina prepoznat u akademskoj, stručnoj i široj zajednici, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, kao mjesto osobite znanstveno-stručne ekspertize i izvrsnosti u pružanju neposredne savjetodavno-edukativne i stručne potpore.

Preuzmite kratku brošuru o našem radu:

Naša stručnost

Stručnjaci Centra većinom su djelatnici iz sustava visokog obrazovanja koji svojim znanjem, vještinama te profesionalnom etikom jamče sigurno i učinkovito pružanje usluga korisnicima te se kontinuirano obrazuju i specijaliziraju. U pravilu, djelatnici Centra obavljaju one djelatnosti za koje su vremenom stekli odgovarajuću užu stručnost.

Centar zagovara uvođenje promjena u praktičnom radu, koje odgovaraju najnovijim znanstveno utemeljenim spoznajama o doprinosu pojedinih usluga korisnicima.

Filozofija pružanja usluga u Centru je holistički pristup koji podrazumijeva da djelatnici Centra u potpunosti shvaćaju cjelokupne posljedice teškoća korisnika na njihovu kvalitetu života i kvalitetu života njihovih obitelji te ih uvijek uzimaju u obzir kod stručnog savjetovanja.

U Centru se njeguje i transdisciplinarni pristup te se odluke o vrsti i načinu pružanja usluga pojedinom korisniku često donose transdisciplinarnom suradnjom i konzilijarno.

Naši djelatnici unutar sustava visokog obrazovanja obavljaju aktivnosti iz tri zahtjevne cjeline:

  1. znanstveno-istraživačkog rada
  2. rada u nastavi
  3. stručnog rada

Mentorstva i supervizije

U Centru se organiziraju razni oblici obrazovanja studenata i/ili stručnjaka te pružanja organizirane stručne podrške stručnjacima u praksi.

Mnoge obrazovne aktivnosti u Centru uključuju promatranje rada ili izravan rad s korisnicima Centra, uz mentorstvo ili superviziju djelatnika Centra.

Organizacija rada

Rad u Centru je organiziran u okviru 12 kabineta koji su temeljem prirode usluga koje razvijaju usko specijalizirani za rad s osobama s različitim razvojnim ili stečenim teškoćama, kao i rad na preventivnim programima.