Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​ (dalje Fakultet) pruža usluge procjene, individualne i grupne podrške i savjetovanja u području edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije.

Klinički rad Centra osigurava provođenje praktičnog dijela nastave svih preddiplomskih i diplomskih programa te poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji, što Centar čini iznimno vrijednim resursom Fakulteta.

Stručne aktivnosti koje se provode u Centru primjer su uspješnog međudjelovanja znanosti, prakse i nastave čime se Centar izdvaja kao mjesto kliničke izvrsnosti za pojedina područja, jedinstveno u Republici Hrvatskoj.

Centar je vježbaonica za provođenje vježbi i praktičnoga rada za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji se izvode na Fakultetu.

Nastavnici ERF-a i stručni suradnici osiguravaju stručnu potporu za korisnike širokog dobnog raspona koji imaju različite razvojne teškoće ili poremećaje – od novorođenčadi s čimbenicima neurorizika do osoba treće životne dobi koje su imale moždani udar.

Kontinuirani priljev korisnika kao i liste čekanja na pojedinu uslugu upućuju na podatak da je Centar tijekom godina prepoznat u akademskoj, stručnoj i široj zajednici, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, kao mjesto osobite znanstveno-stručne ekspertize i izvrsnosti u pružanju neposredne savjetodavno-edukativne i stručne potpore.

Preuzmite kratku brošuru o našem radu:

Naša stručnost

Stručnjaci Centra većinom su djelatnici iz sustava visokog obrazovanja koji svojim znanjem, vještinama te profesionalnom etikom jamče sigurno i učinkovito pružanje usluga korisnicima te se kontinuirano obrazuju i specijaliziraju. U pravilu, djelatnici Centra obavljaju one djelatnosti za koje su vremenom stekli odgovarajuću užu stručnost.

Centar zagovara uvođenje promjena u praktičnom radu, koje odgovaraju najnovijim znanstveno utemeljenim spoznajama o doprinosu pojedinih usluga korisnicima.

Filozofija pružanja usluga u Centru je holistički pristup koji podrazumijeva da djelatnici Centra u potpunosti shvaćaju cjelokupne posljedice teškoća korisnika na njihovu kvalitetu života i kvalitetu života njihovih obitelji te ih uvijek uzimaju u obzir kod stručnog savjetovanja.

U Centru se njeguje i transdisciplinarni pristup te se odluke o vrsti i načinu pružanja usluga pojedinom korisniku često donose transdisciplinarnom suradnjom i konzilijarno.

Naši djelatnici unutar sustava visokog obrazovanja obavljaju aktivnosti iz tri zahtjevne cjeline:

  1. znanstveno-istraživačkog rada
  2. rada u nastavi
  3. stručnog rada

Mentorstva i supervizije

U Centru se organiziraju razni oblici obrazovanja studenata i/ili stručnjaka te pružanja organizirane stručne podrške stručnjacima u praksi.

Mnoge obrazovne aktivnosti u Centru uključuju promatranje rada ili izravan rad s korisnicima Centra, uz mentorstvo ili superviziju djelatnika Centra.

Organizacija rada

Rad u Centru je organiziran u okviru 12 kabineta koji su temeljem prirode usluga koje razvijaju usko specijalizirani za rad s osobama s različitim razvojnim ili stečenim teškoćama, kao i rad na preventivnim programima.

Naš stručni tim

doc. dr. sc. Renata Pinjatela, voditeljica Kabineta

Ana-Marija Bohaček, mag. rehab. educ., spec. rane intervencije

Dora Marinić, mag. rehab. educ.

doc. dr. sc. Blaženka Brozović, logoped, voditeljica Kabineta

izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec, prof. logoped

izv.prof.dr.sc. Jasmina Ivšac-Pavliša, prof. logoped

doc. dr. sc. Sanja Šimleša, prof. psiholog

prof. dr. sc. Draženka Blaži, prof. defektolog-logoped

Monika Rosandić Grgić, mag. logoped

Sana Čačko, mag. logoped; Ivona Mršić, prof. psiholog

doc. dr. sc. Luka Bonetti, prof. logoped, voditelj Kabineta

doc. dr. sc. Marina Milković, prof. defektolog

dr. sc. Iva Hrastinski, prof. logoped

Tomislav Radošević, mag. logoped

prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac, prof. defektolog-logoped, voditeljica Kabineta

doc. dr. sc. Ana Leko Krhen, prof. defektolog-logoped

doc. dr. sc. Daniela Cvitković, prof. psiholog, voditeljica Kabineta

prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galešev, prof. psiholog

Irina Turina, prof. psiholog

dr. sc. Svjetlana Salkičević Pišonić, psiholog

doc. dr. sc. Ana Bonetti, prof. logoped, voditeljica Kabineta

Maja Jurak, mag. logoped

Dora Knežević, mag. logoped

doc. dr. sc. Ana Leko Krhen, prof. logoped

prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prof. logoped

Marina Olujić Tomazin, mag. psych. et logoped

doc. dr. sc. Sonja Alimović, mag. educ. rehab., voditeljica Kabineta

prof. dr. sc. Tina Runjić, prof. defektolog

Dominik Sikirić, mag. rehab. educ.

Vlatka Anić, mag. rehab. educ.

izv. prof. dr. sc. Ante Bilić-Prcić, mag. rehab. educ.

Valentina Mašić, mag. rehab. educ.

doc. dr. sc. Miranda Novak, prof. psihologije, voditeljica Kabineta

Sanja Radić Bursać, mag. soc. ped., zaposlena stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju

doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić, prof. soc. pedagog

prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, prof. soc. pedagog

izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić, soc. pedagog

doc. dr. sc. Ivana Maurović, prof. soc. pedagog

doc. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević, prof. soc. pedagog

Matea Belošević, mag. soc. paed.

Sonja Biglbauer, mag. psych.

Andrea Ćosić, mag. soc. paed.

Sabina Mandić, mag. soc. paed.

Ivana Mitrić, mag. soc. paed.

Lucija Lamešić, mag. soc. paed.

doc. dr. sc. Damir Miholić, prof. defektolog, psihodramski terapeut, voditelj Kabineta

izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab, prof. defektolog, edukacija iz Gestalt psihoterapije

izv. prof. dr. sc Martina Ferić, soc. pedagog, edukacija iz Gestalt psihoterapije

izv. prof. dr. sc. Renata Martinec, prof. defektolog, edukacija iz Psihoterapije plesom i pokretom

prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, u t.z. prof. psiholog, voditeljica Kabineta

dr. sc. Dragana Mamić, dipl. def., SI pedagog

doc. dr. sc. Jasmina Stošić, voditeljica Kabineta

Ivana Jandroković, mag. rehab. educ.

Sanja Aguila Munoz , mag. rehab. educ.

izv. doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar – dipl.defektolog/nastavnik razredne nastave, voditeljica Kabineta

prof. dr. sc. Zrinjka Stančić

prof. dr. sc. Daniela Bratković, prof. reh.

Matea Gazilj, mag. rehab. educ., pripravnik

izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, voditeljica Kabineta

Monika Rosandić Grgić, mag. logopedije, doktorski student

Klara Popčević, mag. logopedije, doktorski student

Organizacija rada

Rad u Centru je organiziran u okviru 12 kabineta koji su temeljem prirode usluga koje razvijaju usko specijalizirani za rad s osobama s različitim razvojnim ili stečenim teškoćama, kao i rad na preventivnim programima.

NAŠ STRUČNI TIM

KABINET ZA RANU PSIHOMOTORIČKU STIMULACIJU


KABINET ZA RANU KOMUNIKACIJU (KRK)


KABINET ZA OŠTEĆENJA SLUHA


KABINET ZA KOMUNIKACIJSKE POREMEĆAJE ODRASLIH


KABINET ZA RAZVOJNU PROCJENU I PODRŠKU


LOGOPEDSKI KABINET


KABINET ZA PROBLEME U VIZUALNOM FUNKCIONIRANJU


ODGOJNO SAVJETOVALIŠTE


KABINET ZA PSIHOTERAPIJU


KABINET ZA SENZORNU INTEGRACIJU


KABINET ZA POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA


KABINET ZA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKU PODRŠKU


LABORATORIJ ZA POTPOMOGNUTU KOMUNIKACIJU