Nasilje u mladenačkim vezama – korisni savjeti za učenike

Za učenike srednjih škola koji sudjeluju u provedbi programa Nasilje u mladenačkim vezama, pripremili smo korisne edukativne materijale.


Read More

Sržni rječnik

Komunikacijska ploča sa sržnim rječnikom

Sržni rječnik čini otprilike 80% najčešćih riječi koje se koriste u većini svakodnevnih situacija te predstavljaju temelj za funkcionalnu upotrebu jezika.


Read More

Savjeti za obitelji djece s oštećenjem sluha

Oštećenje sluha u dječjoj dobi

Savjeti o tome kako prepoznati oštećenje sluha u dječjoj dobi, te kako 'preživjeti' dijagnozu gluhoće ili nagluhosti djeteta i navigirati kroz novi 'svijet' slušnih pomagala i habilitacije jezika,…


Read More

Partnerski odnosi roditelja djece s teškoćama u razvoju

Partnerski odnosi roditelja djece s teškoćama u razvoju

Brošura Partnerski odnosi roditelja djece s teškoćama u razvoju sadrži rezultate istraživanja koji mogu biti vrijedne smjernice u radu i savjetovanju obitelji djece s teškoćama


Read More

Ne daj se upecati_program prevencije ovisnosti

Ne daj se upecati – Program prevencije ovisnosti djece i mladih

Publikacija „Ne daj se upecati“ dio je programa prevencije ovisnosti djece i mladih čiji je nositelj Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske.


Read More

Briga za mentalno zdravlje – edukativni materijal

Članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra ERF-a izradile su novi edukativni materijal „Briga za Mentalno zdravlje“, namijenjen učiteljima/nastavnicima i……


Read More

Putokaz-za-uspjesno-savladavanje-izazova-odrastanja-Dan-ruzicastih-majica

Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja (Dana ružičastih majica) donosimo vam novi edukativni materijal: Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja


Read More

Putokaz-savladavanje izazova odrastanja

Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja – Mjesec borbe protiv ovisnosti

U okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti složili smo edukativni paket "Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja". Sastoji od Radnog materijala za učitelje/nastavnike i…


Read More

Slika o sebi – Okvir za osnaživanje učenika

Edukativni paket Odgojnog savjetovališta "Slika o sebi - Okvir za osnaživanje učenika". Sadrži Radni materijal za učitelje/nastavnike te tematske infografike za roditelje i učenike.


Read More

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Student s Aspergerovim sindromom

U Kabinet za poremećaj iz spektra autizma se sve češće javljaju mlade i odrasle osobe sa sumnjom na Aspergerov sindrom. U Hrvatskoj informacije o pravima mladih i odraslih osoba s Aspergerovim…


Read More

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Učenik s Aspergerovim sindromom

Dijagnoza za Aspergerov sindrom se najčešće postavlja u dobi između 8. i 9. god. kada dijete krene u školu te su određene teškoće još više izražene.


Read More

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Podrška za roditelje djece s teškoćama

Brošura - kako se nositi s emocijama, ublažiti stres, objasniti drugima teškoću svog djeteta, balansirati između djeteta s teškoćama i djece bez teškoća u obitelji, komunicirati unutar obitelji i sa…


Read More

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Kako podržati oporavak nakon stresnih događaja?

Kako podržati oporavak nakon stresnih događaja? - Smjernice iz područja otpornosti i razvoja socijalno-emocionalnih kompetencija


Read More

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Vještine upravljanja karijerom

Materijali namijenjeni maturantima, a sadrže smjernice za samoprocjenu, oblikovanje životopisa i motivacijskog pisma te pripreme za razgovor za posao.


Read More

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Biti u virtualnom okruženju – Kako naći balans?

U okviru rada Odgojnog savjetovališta, pripremili smo novi paket materijala za naše učenike „Biti u virtualnom okruženju – Kako naći balans?“


Read More

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Podrška nastavnicima u vrijeme pandemije – radna bilježnica za nastavnike

Preuzmite materijal koji je Odgojno savjetovalište pripremilo u obliku smjernica i preporuka, alata za koje se nadamo da mogu pomoći nastavnicima u ovom izazovnom razdoblju.


Read More

Moja knjiga karantene

Moja knjiga karantene

Moja knjiga karantene je zabavna aktivnost namijenjena djeci do 14 godina. Namjera joj održati pozitivnu perspektivu na trenutne događaje i osobe u njihovom životu s ciljem osvještavanja i izgradnje…


Read More

šalabahteri za nastavu na daljinu

ŠALABAHTERI ZA NASTAVU NA DALJINU

"Šalabahteri" obuhvaćaju sadržaj vezano uz pravila komunikacije putem e-maila, preferirane stilove učenja, metodu učinkovitog učenja, aktivno čitanje i načine vođenja bilješki, pamćenje i tehnike…


Read More

Vizualna podrška

Vizualna podrška za djecu s poremećajem iz spektra autizma

Vizualna podrška može pomoći djeci s poremećajem iz spektra autizma u svakodnevnim izazovima. Preuzmite materijale za vizualnu podršku u svakodnevnim aktivnostima te smjernice za njihovu……


Read More

Pozitivni pristupi autizmu

Pozitivni pristupi autizmu

U okviru međunarodnog projekta ESIPP - prezentacije s radionica za roditelje djece s poremećajem iz spektra autizma - Pozitivni pristupi autizmu.


Read More

Kutija skolskih alata

KUTIJA ŠKOLSKIH ALATA

"KUTIJA ŠKOLSKIH ALATA": kako mudro postaviti ciljeve, kako se motivirati za učenje, o koncentraciji - kako ju izvježbati i povećati, kako napraviti dobar plan učenja, kako unaprijediti vještinu…


Read More

organizacija nastave u kući

Kako organizirati nastavu u kući?

Stručni tim Odgojnog savjetovališta pripremio je nekoliko savjeta za lakšu organizaciju nastave u kući.


Read More

podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa

Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?

Smjernice našeg Odgojnog savjetovališta.


Read More

kad komunikacija zapinje

Kad komunikacija zapinje – odstupanja u komunikaciji vezana uz poremećaj iz spektra autizma i socijalni (pragmatični) komunikacijski poremećaj

Kada se razvoj odvija urednom putanjom, i komunikacija se razvija glatko te predstavlja zdrave temelje za jezični i govorni razvoj. No, kada komunikacija počne „zapinjati“, važno je to rano…


Read More

Vodič za osobe s traumatskim oštećenjem mozga

Vodič za osobe s traumatskim oštećenjem mozga

Što je traumatsko oštećenje mozga, koje su posljedice? Što je važno u procesu oporavka nakon potresa mozga? Odgovore pronađite u našem vodiču.


Read More