Djelatnici Odgojnog savjetovališta izradili su letak „KAKO PODRŽATI VJEŠTINE SUČAVANJA I MENTALNO ZDRAVLJE DJECE“ koji je, prvenstveno, namijenjen djeci i roditeljima.

Materijal sadržava niz aktivnosti za koje vjerujemo da mogu pomoći djeci u izražavanju svojih osjećaja i misli, usmjeravaju ih na razumijevanje promjene i na budućnost.

Također, vjerujemo kako može pomoći i odraslima da samo ostanu u sadašnjem trenutku, prateći dijete te se prisjete svojih snaga, resursa i sustava podrške.