Nastavnica ERF-a doc. Ajana Löw te nastavnica ERF-a i članica Kabineta za psihoterapiju prof. Ana Wagner Jakab, u suautorstvu s magistrama edukacijske rehabilitacije Marijanom Vrankić Pavon, Sarom Gregov, Lamiom Lazarević, Magdalenom Šaško te apsolventicom Dorom Mihaljević, priredile su brošuru pod nazivom “Partnerski odnosi roditelja djece s teškoćama u razvoju”.

U brošuri su prikazani rezultati istraživanja provedenog 2021. godine na uzorku od 248 roditelja djece s dijagnozom teškoće u razvoju, koji su trenutno u partnerskom odnosu i žive u istom kućanstvu s partnerom/partnericom u Republici Hrvatskoj.

Spoznaje dobivene ovim istraživanjem mogu biti vrijedne smjernice u radu i savjetovanju obitelji djece s teškoćama.