U okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra ERF-a složile su edukativni paket pod nazivom "Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja". Isti se sastoji od Radnog materijala za učitelje/nastavnike te tematskih letaka i infografika za učenike i roditelje.

Preventivne aktivnosti u okviru Radnog materijala namijenjene su učenicima viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Imaju za cilj potaknuti učenike na kritičko promišljanje o rizičnim oblicima ponašanja u domeni ovisnosti, unaprijediti njihove socijalno-emocionalne kompetencije te doprinijeti lakšem savladavanju izazova adolescencije kao i razvoju zdravog i odgovornog ponašanja. Aktivnosti se mogu realizirati u okviru Satova razrednika, kao dopuna preventivnom radu i/ili razrednim i školskim projektima te činiti sastavni dio Školskog preventivnog programa tj. Preventivne strategije ustanove. Također, vjerujemo kako se provedbom aktivnosti može se doprinijeti ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema “Osobni i socijalni razvoj” i “Zdravlje”.

Prvi dio materijala usmjeren je razdoblju adolescencije te je oblikovan u kraći stručni tekst, nakon čega slijedi dio s prijedlozima niza preventivnih aktivnosti i pripadajućih radnih listova za učenike.

Preuzmite radni materijal za učitelje/nastavnike: