PROJEKTI U KOJIMA SUDJELUJEMO

A synergy between a humanoid robot and a personal mobile device as a novel intervention tool for children with Autism Spectrum Disorder (SMART)

Trajanje projekta:

15.10.2018. - 15.10.2020.

Web stranica projekta:

Nositelj projekta:

University Children’s Hospital (Skopje, Macedonia)

Partneri:

Faculty of Education and Rehabilitation Sciences (Zagreb, Croatia)

Faculty of Computer Science and Engineering, UKIM (Skopje, Macedonia)

The University of Hertfordshire (Hatfield, UK)

Beit Issie Shapiro – Amutat Avi (Ra’anana, Israel)

Koordinatorica:

doc. dr. sc. Sanja Šimleša

Ostali sudionici iz RH:

doc. dr. sc. Maja Cepanec, logoped

Monika Rosandić, mag. logoped

Klara Popčević, mag. logoped

Ivana Jandroković, mag. edu. reh.

Context:

Autism is a lifelong developmental disability that affects how people perceive the world and interact with others. Approximately 7.5 million European citizens are affected by autism. There is no 'cure' for this condition but there is a range of interventions for enhancing the learning and development of the social skills of children with autism, because enhancing the social competence is crucial for the long-term socialization prospects of these children. Lately, the scientific community has come forward with encouraging results from the use of Socially Assisted Robots in supporting the social and emotional development of children with autism in overcoming the communication deficits to other people as well as between the child and the therapist. The use of the Socially Assisted Robots in therapeutic purposes is in early stage. The costs and the limited availability of this technology call for search for an easily accessible alternative complementing the effects of the intervention with the use of Socially Assisted Robots.

Objectives:

The project partners bearing multi-year experience of working with children with autism and socially assisted technology propose the implementation of this feasibility study in order to test the proof of concept in using humanoid robot KASPAR in conjunction with complementary Apps for personal mobile devices as a novel intervention tool for provision of assistance to the therapists during the intervention and to the child beyond the intervention, on overcoming interaction difficulties and stimulating social interaction skills in children with autism.

Number and profile of participants:

A group of twenty children with established diagnosis on autism from Macedonia, Croatia and UK, their parents and their therapists will be the principle participants to this project. There are five project partners, with staff skilled in the field. These are: - University Children's Hospital (Skopje, Macedonia) - Faculty of Education and Rehabilitation Sciences (Zagreb, Croatia) - Faculty of Computer Science and Engineering, UKIM (Skopje, Macedonia) - The University of Hertfordshire (Hatfield, UK) - Beit Issie Shapiro - Amutat Avi (Ra'anana, Israel)

Activites:

The project activities involve: - review of the ongoing and previous efforts in the field of socially assisted technology - selection of participating children and introduction to the individual characteristics of each child - finding out the expectations and experience of the parents and the therapists - setting up tools for measuring and evaluating of project's results - creating robot software scenarios for KASPAR - creating complementary Apps for personal mobile devices - testing the effects from their use through interaction with the children in clinical, educational and home settings - multiplier events, transnational meetings and training activities - writing and publishing scientific papers. The project partners will carry out the activities respecting each other's competences and dully executing allocated assignments.

Methodology:

This project will be based on strategic partnership, collaboration and action-based methodology. We believe that this methodology will empower the project impact that will be transfered on practical ‘real world’ outcomes. Monitoring and assessment will be based on observation and analysis of the effectiveness from the intervention involving a combination of qualitative and quantitative approaches in data provision and analysis.

Results and potential longer term benefits:

The project partners expect that the use of KASPAR in conjunction with complementary Apps for personal mobile devices will result in improved communication abilities of the children with autism and opening up the possibilities for engaging the broader community of interested parties in direction of working toward the introduction of the novel intervention as regular method for treatment of children with autism. Being aware that the use of Socially Assisted Robots in provision of treatment for children with disabilities will continue its raising pattern but the scope of its use will remain limited in the near future, the project partners are particularly keen on exploring the effects and the usability potential from the use of the Apps for personal mobile devices especially taking into consideration the widespread potentials for utilization of the mobile and web based applications on different computer and display based devices that are already unalienable items of the modern living.

Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma

Trajanje projekta:

2016. - danas

Financira:

Grad Zagreb

Nositelj:

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljice:

izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

doc. dr. sc. Sanja Šimleša

Izvoditeljice projekta:

doc. dr. sc. Maja Cepanec,
Monika Rosandić, mag. logoped,
Ivana Jandroković, mag. edu. reh.,
Klara Popčević, mag. logoped

Poremećaj iz spektra autizma (PSA) danas se smatra društvenim izazovom.  Naime, prema Izvješću Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Sjedinjenih Američkih Država iz 2018. godine potvrđeno je da je prevalencija poremećaja iz spektra autizma u stalnom porastu. Poremećaj iz spektra autizma predstavlja prilično heterogenu skupinu poremećaja čije su osnovno obilježje atipičnosti u socijalnoj interakciji i komunikaciji te prisustvo repetitivnih i stereotipnih ponašanja, interesa i/ili aktivnosti (DSM 5 – Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje, APA, 2013; hrvatsko izdanje 2014.). Kontinuirani porast broja djece s PSA-om postupno pokreće promjene u sustavu dijagnostike te u razvoju oblika podrške za djecu s PSA-om i njihove obitelji. Međutim, u Hrvatskoj sustav rane podrške nije sustavno razvijen te s obzirom na broj djece s PSA-om ni u velikim gradovima kao što je glavni grad Hrvatske ne postoji dostatan broj stručnjaka koji pružaju podršku djeci s PSA-om. Stoga brojne obitelji odabiru znanstveno neutemeljene pristupe ili čak odlaze u druge države u kojima im je podrška dostupnija (Popčević, Ivšac Pavliša, Šimleša, 2014).

Program koji se kontinuirano provodi u okviru podrške Grada Zagreba od 2016. sastoji  se od različitih usluga iz domene rane intervencije koje su usmjerene na osnaživanje cijele obitelji, kako u razumijevanju poremećaja iz spektra autizma tako i u pristupu djetetu u svakodnevnim situacijama. Ono što razlikuje ovaj program od drugih oblika podrške je obitelji usmjeren pristup, dovoljno vremena koje se osigura za savjetovanje roditelja kao i povezivanje svih stručnjaka koji su u kontaktu s određenim djetetom. Programom su uspješno objedinjene sljedeće aktivnosti: stručne procjene, stručni rad s djecom s PSA-om u vidu individualnog i grupnog rada, grupna podrška za obitelji djece koja imaju PSA, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova te edukacije i različite promotivne aktivnosti. Kroz navedene aktivnosti ujedno se direktno obrazuju i budući stručnjaci-logopedi, a u neke od aktivnosti uključeni su i volonteri-studenti. Program se provodi se u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​ koji je posljednjih nekoliko godina stekao ugled kao mjesto izvrsnosti za procjene i podršku za djecu s PSA-om.

Komunikacija za svako dijete – Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s kašnjenjima i teškoćama u razvoju

Trajanje projekta:

13.10. 2019. – 12.10. 2020.

Nositelj projekta:

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet
(izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela, Ana-Marija Bohaček, mag. edu. reh., sveučilišna specijalistica rane intervencije, studentica doktorskog studija, Monika Rosandić, mag. logoped)

Sudjeluju:

stručnjaci Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

(1) jačanje kapaciteta stručnjaka i institucija u okviru zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog sustava te civilnog društva za sustavnu primjenu potpomognute komunikacije u radu s djecom sa složenim komunikacijskim potrebama od 0 do 8 godina i njihovim obiteljima

(2) unaprjeđenje dostupnosti asistivne tehnologije i aplikacija za potpomognutu komunikaciju za djecu sa složenim komunikacijskim potrebama od 0 do 8 godina i njihovim obiteljima

U okviru projekta Komunikacija za svako dijete sudjeluju ukupno 24 ustanove odnosno predstavnici 24 institucije iz sustava zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi te civilnog sektora. Za navedene ustanove će se osigurati edukacije stručnjaka  za primjenu potpomognute komunikacije koje su usmjerene na načela rane intervencije te ključne teme iz područja procjene i primjene nisko-tehnoloških i visoko-tehnoloških oblika komunikacije.

Osim jačanja kapaciteta stručnjaka i institucija, u okviru projekta se prilagođavaju odnosno izrađuju novi grafički simboli za Hrvatsku te se provodi testiranje hrvatske verzije Cboard aplikacije (https://www.cboard.io/) za potpomognutu komunikaciju.

Ustanove koje sudjeluju u projektu će tijekom šestomjesečnog razdoblja prikupiti podatke o funkcionalnosti aplikacije te zadovoljstvu korisnika putem Ljestvice psihosocijalnog utjecaja asistivne tehnologije za djecu (PIADS). Sve ustanove će biti opremljene novim pokretnim uređajima (tabletima) kao i različitim oblicima asistivne tehnologije te će se stručnjacima ujedno omogućiti sudjelovanje u edukacijama koje će unaprijediti usluge rane razvojne procjene u različitim sustavima.

Osim razvoja nove, nekomercijalne Cboard aplikacije i unaprijeđenja znanja stručnjaka iz 24 institucije, osigurat će se prijenos znanja o primjeni potpomognute komunikacije i za druge stručnjake u četiri regionalna centra (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek).

ASD-EAST (Autism Spectrum Disorder - Empowering And Supporting Teachers)

Trajanje projekta:

01.09.2018. – 31.08.2020.

Nositelj projekta:

Sveučilište u Northamptonu (Velika Britanija)

Partneri:

Target Autism (Velika Britanija),
Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)
Centar za autizam (Hrvatska),
Pedagoško Sveučilište u Krakowu (Poljska),
Udruga za poboljšanje života osoba s poremećajem iz spektra autizma – Blue Firey (Sjeverna Makedonija)
OŠ Dr. Zlatan Sremec (Sjeverna Makedonija)
Autism-Europe (Belgija)

Djeca i mladi s poremećajem iz spektra autizma imaju jednake potrebe za obrazovanjem kao i ostali učenici. S druge strane, imaju i specifične potrebe povezane s karakterističnim teškoćama i različitostima u komunikaciji, socijalnom razumijevanju, fleksibilnosti mišljenja i senzornoj obradi povezanoj s autizmom.

Obrazovanje je ključna intervencija za ovu grupu učenika. Zbog raznolikosti spektra autizma stručnjacima trebaju različite vještine i strategije za podršku učenicima s PSA. Omogućavanje edukacije koja će odgovoriti na te potrebe u okviru svog obrazovnog sustava, izazov je u svim Europskim zemljama.

Cilj ASD-EAST projekta je unaprjeđivanje znanja i vještina stručnjaka koji rade s djecom s PSA u svrhu poboljšanja obrazovnih postignuća, kvalitete života te socijalne uključenosti.

Pružanjem prilagođene, lokalno primjerene edukacije, curriculuma i materijala za stručnjake te izradom preporuka za razvoj politika, rezultati projekta biti će održivi te mogu imati dugotrajni utjecaj po završetku projekta, ne samo u zemljama uključenim u projekt već i u cijeloj EU.

ASD-EAST partneri su u prethodnim projektima utvrdili dobru praksu, ali i značajne potrebe za edukacijom i razvojem programa. Partnerstvo podržava savjetodavna skupina koju čine osobe s PSA, roditelji i stručnjaci. Na taj način se osigurava da ključni dionici aktivno sudjeluju u dizajniranju projekta u svim fazama osiguravajući njegovu primjerenost.

  • Analizirati trenutno stanje dobre prakse kao i utvrđivane područja u kojima su potrebna poboljšanja u pružanju podrške obrazovnom uključivanju djece s autizmom u Hrvatskoj, Poljskoj i Sjevernoj Makedoniji;
  • Razvijanje lokalno primjerenog modela edukacije i materijala za stručnjake koji podupiru obrazovnu inkluziju djece s autizmom;
  • Upotreba tih materijala za provedbu pilot edukacija s edukacijskim rehabilitatorima iz redovnih/posebnih škola diljem Hrvatske, Poljske i Sjeverne Makedonije;
  • Evaluacija primjerenosti materijala i utjecaja edukacije na vještine i znanja edukacijskih rehabilitatora;
  • Dijeljenje programa i materijala s dionicima te davanja preporuke donositeljima politika.

U Hrvatskoj su edukacijski rehabilitatori tijekom studija prije Bolonjskog procesa dobivali vrlo malo znanja o specifičnim metodama i strategijama rada s učenicima s PSA, a trenutno rade na mjestima koja uključuju pružanje podrške i podučavanje baš tih učenika. Analiza trenutnog stanja ukazala je na njihovu potrebu za edukacijom. Ovaj projekt je usmjeren na njihovo osnaživanja i kao stručnih suradnika i kao učitelja u nastavi i produženom stručnom postupku u posebnim skupinama.