U sklopu Dana medijske pismenosti na daljinu, naše kolegice Sabina Mandić i Sanja Radić Bursać, pripremile su dvije video-lekcije za srednjoškolce na temu sextinga i sextortiona.

Imenovane su i autorice nastavnog materijala za srednje škole “Sexting i Sextortion“, koji su objavili Agencija za elektroničke medije i UNICEF.

Video lekcije, kao i radionice opisane u materijalu “Sexting i sextortion”, mogu se koristiti u okviru satova razrednika, drugih nastavnih predmeta (primjerice, hrvatski jezik, informatika/računalstvo, sociologija, psihologija i dr.) ili u sklopu međupredmetnih tema (osobni i socijalni razvoj, uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, zdravlje, građanski odgoj i obrazovanje).

Više informacija o temi, kao i linkovi na video lekcije, dostupni su na web stranici medijskapismenost.hr