Brošura - Podrška za roditelje djece s teškoćama

Brošura koju je osmislila prof. Anamarija Žic-Ralić zajedno sa studentima edukacijske rehabilitacije daje osnovne smjernice za nošenje s izazovima roditeljstva djece s teškoćama.

Roditelji mogu naći odgovore na pitanja kako se nositi s emocijama, ublažiti stres, objasniti drugima teškoću svog djeteta, balansirati između djeteta s teškoćama i djece bez teškoća u obitelji, komunicirati unutar obitelji i sa stručnjacima te provesti slobodno vrijeme.