Što je traumatsko oštećenje mozga, koje su posljedice? Što je važno u procesu oporavka nakon potresa mozga?

Odgovore na ova, ali i mnoga druga pitanja, kao i savjete vezane uz oporavak nakon traumatskog oštećenja mozga te informacije o tome koja je prava moguće ostvariti i kome se obratiti za pomoć, potražite u brošuri Kabineta za komunikacijske poremećaje odraslih.

Preuzmite Vodič za osobe s traumatskim oštećenjem mozga