Smjernice iz područja otpornosti i razvoja socijalno-emocionalnih kompetencija

“Kako podržati oporavak nakon stresnih događaja?” svojevrsna je radna bilježnica namijenjena pomagačima – stručnim suradnicima, učiteljima/nastavnicima u sustavu odgoja i obrazovanja te djelatnicima u sustavu socijalne skrbi.

U materijalu se nalaze teme koje se tiču profesionalnog stresa te razvoja socijalno-emocionalnih kompetencija i otpornosti. Sadržava kraću teorijsku podlogu te niz zadataka, prijedloga aktivnosti i vježbi.

Preuzmite radnu bilježnicu: Kako podržati oporavak nakon stresnih događaja?

Preuzmite i infografiku Otpornost obitelji, koja približava koncept otpornosti i obuhvaća smjernice kako razvijati otpornost u obiteljskom okruženju.