Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Kako podržati oporavak nakon stresnih događaja?

Kako podržati oporavak nakon stresnih događaja? - Smjernice…