Sve nas je zatekla nova situacija u kojoj smo promijenili naše uobičajene rutine, djeca ne idu u školu i vrtić i vrijeme provode u svojim domovima.

Odlučili smo za vas pripremiti nekoliko praktičnih materijala koji se odnose na vizualnu podršku za djecu s poremećajem iz spektra autizma:

Vizualna podrška može pomoći djeci s poremećajem iz spektra autizma u svakodnevnim izazovima.

Edukacijske rehabilitatorice i psihologinja iz Centra za autizam, Zagreb (centarzaautizam.hr) pripremile su korisne materijale koje možete vidjeti na poveznici u prilogu.