Student s Aspergerovim sindromom

U Kabinet za poremećaj iz spektra autizma se sve češće…


Učenik s Aspergerovim sindromom

Dijagnoza za Aspergerov sindrom se najčešće postavlja u…


Vizualna podrška za djecu s poremećajem iz spektra autizma

Vizualna podrška može pomoći djeci s poremećajem iz spektra…


Pozitivni pristupi autizmu

U okviru međunarodnog projekta ESIPP - prezentacije s…