Učenik s Aspergerovim sindromom

Dijagnoza za Aspergerov sindrom se najčešće postavlja u…


ASD-EAST virtualna konferencija

Virtualna konferencija za stručnjake u sklopu projekta…


Vizualna podrška za djecu s poremećajem iz spektra autizma

Vizualna podrška može pomoći djeci s poremećajem iz spektra…


Pozitivni pristupi autizmu

U okviru međunarodnog projekta ESIPP - prezentacije s…


ASD-EAST Konferencija

Osnaživanje stručnjaka za pružanje podrške djeci s…