Svjetski dan svjesnosti o autizmu 2022_1

Svjetski dan svjesnosti o autizmu 2022.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu i ove godine se…


Sudionici za istraživanje

Naše doktorandice provode istraživanje i prikupljaju sudionike

Za potrebe istraživanja tražimo djecu sa sumnjom ili već…


Svjetski dan svjesnosti o autizmu 2021

Svjetski dan svjesnosti o autizmu 2021.

Nastavno-klinički centar i ove godine sudjeluje u kampanji…


Zablistaj_logo

Osvještavanje društva o autizmu – kampanja Zablistaj

Kampanja Zablistaj pokrenuta je s ciljem podizanja razine…


Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Učenik s Aspergerovim sindromom

Dijagnoza za Aspergerov sindrom se najčešće postavlja u…


ASD-EAST virtualna konferencija

Virtualna konferencija za stručnjake u sklopu projekta…


Vizualna podrška

Vizualna podrška za djecu s poremećajem iz spektra autizma

Vizualna podrška može pomoći djeci s poremećajem iz spektra…


Pozitivni pristupi autizmu

Pozitivni pristupi autizmu

U okviru međunarodnog projekta ESIPP - prezentacije s…


ASD-EAST Konferencija

Osnaživanje stručnjaka za pružanje podrške djeci s…