Kako podržati dijete u nošenju sa strahom od potresa?

Naše Odgojno savjetovalište donosi korisne smjernice: