U Odgojnom savjetovalištu smo se ovaj tjedan posvetili oblikovanju materijala za naše učenike i objedinili smo ih u "KUTIJU ŠKOLSKIH ALATA".

“Kutija školskih alata” sadrži niz materijala namijenjenih (prvenstveno) srednjoškolcima te obuhvaća teme vezane uz postavljanje ciljeva i održavanje motivacije za učenje, upravljanje vremenom, izradu plana učenja i povećanje koncentracije tijekom rada. Jedan materijal na temu koncentracije namijenjen je i djeci osnovnoškolske dobi te njihovim roditeljima.

Sadržaji su međusobno povezani i/ili se dijelom preklapaju, ali čine jednu cjelinu te učenici mogu izabrati za sebe ono što im je u trenutnim okolnostima nastave na daljinu potrebno ili što smatraju korisnim. Također, imaju i priliku unaprijediti i ojačati svoje vještine učenja i samoregulacije (upravo smo te vještine nazvali “alatima”).

Mišljenja smo kako pripremljeni sadržaji u značajnoj mjeri koreliraju s domenama međupredmetne teme “Učiti kako učiti”.

Konkretno, “Kutija školskih alata” sadržava sljedeće materijale (u vidu grafički organiziranog teksta i/ili video zapisa):