U okviru projekta ATTEND nastavljamo s edukacijama na temu asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije diljem Hrvatske.

U rujanskom setu predavanja članovi ERF i FER tima dosad su obišli Slavoniju (OŠ Milan Amruš, COO Ivan Štark, Centar za autizam Osijek, OŠ Josipa Matoša), Međimurje (COO Čakovec, COO Tomislav Špoljar) i COO Lug.

Donosimo vam djelić atmosfere i svim ustanovama zahvaljujemo na gostoprimstvu.

Članovi ERF tima koji su sudjelovali: Ana Marija Bohaček, Monika Rosandić Grgić, Jasmina Ivšac Pavliša, Klara Popčević, Zrinjka Stančić i Ivana Vinceković