Članica Kabineta za ranu komunikaciju, Monika Rosandić Grgić, mag. logopedije, sudjelovala je u tjednu podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima i djeci pod nazivom „Znanje za odgoj i obrazovanje“.

Ciklus predavanja i radionica ponudio se zainteresiranim polaznicima u periodu od 20. do 24. rujna 2021. u prostorima Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Za organizaciju bogatog edukativnog sadržaja zaslužni su Udruga odgojitelja predškolske djece „Loris“ te Udruga roditelja i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra „Plavi cvijet“ uz pokroviteljstvo Sveučilišta u Slavonskom Brodu i potporu Grada Slavonskog Broda.

Radionicu pod nazivom „Kako da ti ispričam – vizualna podrška u pripovijedanju“ mag. Rosandić Grgić održala je 22. rujna 2021. U okviru radionice sudionici su kritički pristupili pripremljenim predlošcima za pripovijedanje kroz analizu triju važnih čimbenika za poticanje ove vještine:

  • aktivnosti i teme primjerene interesima djece,
  • jezična i spoznajna prilagođenost slikovnica,
  • strategije poticanja aktivnog slušanja priče i podrške u pripovijedanju.

Nadamo se da će stečene vještine koristiti budućim i sadašnjim odgojiteljima u poticanju pripovjedne sposobnosti, koja je jedna od najvažnijih vještina rane pismenosti.

Zahvaljujemo domaćinima na pozivu za sudjelovanje te se nadamo i budućoj suradnji! 😊