Ispred Nastavno-kliničkog centra odnedavno se nalazi komunikacijska ploča koja omogućava različite razgovore o aktivnostima vezanima uz park i odlazak/dolazak u Centar.

Djeca koja ne razumiju jezik ili ne mogu komunicirati putem govora mogu pokazati na simbole i na taj način prenijeti poruku o tome što žele raditi, gdje žele ići ili pak komentirati događaje oko sebe i odgovoriti na pitanja. Komunikacijska ploča ujedno prenosi poruku inkluzivnosti za sve roditelje i djecu koja dolaze u Centar.

Komunikacijske ploče nalaze se u okviru DV Bajka, Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u Splitu, i nadamo se, brojnim drugim lokacijama.