Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da trenutno, zbog velikog broja korisnika koji čekaju usluge Kabineta za razvojnu procjenu i podršku te Kabineta za poremećaje iz spektra autizma, ne radimo predbilježbe za navedene usluge.