Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Student s Aspergerovim sindromom

U Kabinet za poremećaj iz spektra autizma se sve češće…


Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Učenik s Aspergerovim sindromom

Dijagnoza za Aspergerov sindrom se najčešće postavlja u…