Najčešći oblik rada u Centru su individualan klinički rad i grupni klinički rad (uključujući grupe potpore ili grupe za edukativni rad).

KABINET ZA RANU RAZVOJNU REHABILITACIJU

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • rani psihomotorički razvoj
 • neurorazvojni rizici
 • poteškoće u motoričkom planiranju i/ili izvedbi zadataka koji uključuju motoriku
 • razvojna dispraksija
 • procjena i preporuka odgovarajuće asistivne tehnologije za osobe s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima
 • kreiranje individualnog obiteljskog plana podrške
 • provođenje i evaluacija individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa
 • savjetovanje, edukacija i podrška roditeljima i obitelji djeteta s razvojnim odstupanjima
 • edukacija stručnjaka

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Procjena ranog psihomotoričkog razvoja

 • individualni način rada
 • 0 – 6 god. (90 min)

Procjena fine i grube motorike

 • individualni način rada
 • 3-14 god. (90 min)

Procjena vizualno-motoričke integracije

 • individualan način rada
 • 2 – 18 god. (90 min)

Procjena i preporuka odgovarajuće asistivne tehnologije

 • individualan način rada, u tri susreta
 • 3 – 18 god. (90 min)

Tijek procjena:

 • intervju (prikupljanje anamnestičkih podataka, uvid u dosadašnju medicinsku/razvojnu dokumentaciju korisnika i sl.)
 • procjena

Stručna podrška, savjetovanja i terapija provode se individualno za osobe 0 – 18 god. starosti u trajanju od 60 min te grupno za osobe 7 – 99 godina starosti u trajanju 60 – 90 min.

KABINET ZA RANU KOMUNIKACIJU (KRK)

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • diferencijalna dijagnostika (neuro)razvojnih poremećaja i poremećaja nepoznate etiologije u domeni spoznaje, komunikacije, jezika i govora (poremećaj iz spektra autizma, socijalno (pragmatički) komunikacijski poremećaj, selektivni mutizam, jezično-govorni poremećaji, procjena spremnosti za školu, specifični poremećaji učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija),
 • poremećaji hranjenja-sisanja-gutanja
 • procjena motoričkog statuta u funkciji hranjenja i komunikacije

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Timska diferencijalno-dijagnostička procjena (psiholog i logoped)

 • individualni način rada
 • 0 – 6 god (120 min)
 • tijek procjene:
  • anamnestička obrada s uvidom u postojeću dokumentaciju;
  • psihološko i logopedsko testiranje (timska procjena);
  • logopedsko testiranje;
  • interpretacija rezultata;
  • postavljanje dijagnoze;
  • izricanje preporuka

Logopedska diferencijalna dijagnostika (komunikacija, jezik, govor; hranjenje-sisanje-gutanje; spremnost za školu; akademske vještine, složene komunikacijske potrebe)

 • individualni način rada
 • 0 – 7 god. (120 min)
 • 7 god. – postadolescentska mladenačka dob, iznimno i odrasla dob (180 min)
 • tijek procjene:
  • anamnestička obrada s uvidom u postojeću dokumentaciju;
  • psihološko i logopedsko testiranje (timska procjena);
  • logopedsko testiranje;
  • interpretacija rezultata;
  • postavljanje dijagnoze;
  • izricanje preporuka

ADOS-2

 • individualan način rada
 • sve dobne skupine (90 min)
 • tijek procjene: roditelj maloljetnog djeteta djelomično ili potpuno prisustvuje procjeni

ADI-R

 • individualan način rada
 • sve dobne skupine (180 min)
 • tijek procjene: intervju s roditeljem u vidu detaljne anamnestičke obrade

Procjena spontane motorike prema Prechtlu

 • individualan način rada
 • 0 – 4 mj. (60 min)
 • tijek procjene: analiza videozapisa i/ili opservacija

Psihološka procjena djeteta

 • individualni način rada
 • 1 – 6 godina (120 min)
 • ovisno o dobi, procjenjuje se psihomotorni razvoj, kognitivne sposobnosti i socioemocionalni razvoj
 • tijek procjene:
  • razgovor s roditeljima (prikupljanje anamnestičkih podataka, uvid u postojeću  medicinsku dokumentaciju i sl.)
  • procjena (primjena standardiziranih testova i ljestvica)
  • davanje povratne informacije roditeljima

Stručna podrška, savjetovanja i terapija provode se individualno s djecom kronološke dobi 0 –  postadolescentske mladenačke dobi u trajanju od 45 min te  individualno s roditeljima u trajanju 60 – 90 min.

KABINET ZA OŠTEĆENJA SLUHA

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • individualna habilitacija jezika, slušanja i govora kod djece s oštećenjem sluha;
 • poticanje komunikacijskih vještina na hrvatskom znakovnom jeziku (HZJ) kod djece s oštećenjem sluha i djece s teškoćama jezično-govorne komunikacije;
 • poticanje komunikacije manualnim znakovima kod djece s oštećenjem sluha i djece s teškoćama jezično-govorne komunikacije;
 • savjetovanje obitelji djece s prirođenim/rano stečenim oštećenjem sluha;
 • rehabilitacija slušanja kod odraslih sa stečenim oštećenjem sluha te savjetovanje odraslih korisnika i njihovih obitelji

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Procjena slušnih, jezičnih i govornih vještina

 • individualan način rada
 • 1 – 99 god. (60 – 90 min)
 • tijek procjene:
  • intervju (prikupljanje anamnestičkih podataka, uvid u dosadašnju medicinsku/razvojnu dokumentaciju korisnika i sl.)
  • procjena
  • davanje povratne informacije roditeljima/odraslom korisniku

Stručna podrška, savjetovanja i terapije u trajanju od 60 min provode se:

 • individualno s osobama 3 – 99 godina starosti
 • u istovremenom radu s djetetom i obitelji od dojenačke dobi djeteta
 • grupno s osobama 3 – 99 godina starosti
 • u grupnim savjetovanjima/grupama podrške s osobama 18 – 99 godina starosti

KABINET ZA KOMUNIKACIJSKE POREMEĆAJE ODRASLIH

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • jezične, govorne i komunikacijske poteškoće odraslih uzrokovane moždanim udarima (afazija), traumatskim ozljedama mozga, tumorima i neurodegenerativnim bolestima (demencije)
 • dijagnostika, terapija i savjetovanje za djecu s tumorima i traumatskim ozljedama mozga

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Procjena jezične, govorne i komunikacijske poteškoće uzrokovane moždanim udarima (afazija), traumatskim ozljedama mozga, tumorima i neurodegenerativnim bolestima (demencije)

 • individualan način rada (moguće u nekoliko navrata)
 • 2 – 99 god. (60 min, ovisno o mogućnostima i zdravstvenom stanju korisnika)
 • tijek procjene:
  • uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju korisnika i ranije terapije
  • intervju korisnika s članom obitelji
  • procjena
  • analiza i obrada podataka
  • pisanje nalaza
  • upoznavanje članova obitelji s rezultatima procjene
  • planiranje učestalosti i načina terapije

Stručna podrška, savjetovanja i terapije provode se individualno s osobama 2 – 99 godina starosti unutar 45 min te u obliku grupne terapije korisnika i podrške članovima obitelji unutar 60 min.

KABINET ZA PSIHOLOŠKU PROCJENU I PODRŠKU

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj,
 • određene teškoće u učenju,
 • procjena darovitosti,
 • procjena kognitivnih sposobnosti kod djece s različitim teškoćama (specifične teškoće u učenju, poremećaj iz spektra autizma, poremećaj socijalne komunikacije, intelektualne teškoće itd.)

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Procjena psihomotornog razvoja (vrtićka dob)

 • individualan način rada
 • 2 – 6 god. (120 min)

Procjene spremnosti za školu

 • individualan način rada (moguće u dva susreta)
 • 6 – 8 god. (120 min)

Procjena kognitivnih sposobnosti i socioemocionalnog statusa (OŠ, SŠ)

 • individualan način rada (moguće u dva susreta)
 • 6 – 17 god. (120 – 180 min)

Procjena neverbalnih kognitivnih sposobnosti i socioemocionalnog statusa

 • individualan način rada (moguće u dva susreta)
 • 18 – 99 god. (120 – 180 min)

Tijek procjena:

 • intervju (prikupljanje anamnestičkih podataka, uvid u dosadašnju medicinsku/razvojnu dokumentaciju korisnika i sl.)
 • procjena
 • davanje povratne informacije i upoznavanje roditelja s rezultatima procjene

Stručna podrška, savjetovanja i terapije provode su individualno i u paru za osobe 4 – 99 godina starosti u trajanju od 60 min te u grupnom načinu rada za osobe 7 – 99 godina starosti unutar 60 – 90 min.

LOGOPEDSKI KABINET

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • poremećaji glasa,
 • artikulacijsko-fonološki poremećaji,
 • poremećaji čitanja i pisanja,
 • poremećaji tečnosti govora

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Procjena glasa

 • individualan način rada
 • 4 – 99 god. (do 90 min)

Procjena tečnosti, procjena jezično-govornog statusa

 • individualan način rada (moguće u više navrata, ovisno o dobi)
 • 2 – 99 god. (do 120 min)

Procjena rane pismenosti (vrtićka dob)

 • individualan način rada
 • vrtićka dob (do 120 min)

 Procjene spremnosti za školu

 • individualan način rada
 • do 120 min

Procjena čitanja i pisanja i aspekata jezičnog znanja školske djece

 • individualan način rada
 • do 120 min

Procjena čitanja i pisanja i aspekata jezičnog znanja odraslih

 • individualan način rada
 • do 120 min

Tijek procjena:

 • intervju
 • uvid u dosadašnju dokumentaciju
 • procjena
 • davanje povratne informacije i upoznavanje roditelja (ili samog korisnika) s rezultatima procjene
 • planiranje terapije

Stručna podrška, savjetovanja i terapije provode se individualno za sve dobne skupine u trajanju do 45 min.

KABINET ZA PROBLEME U VIZUALNOM FUNKCIONIRANJU

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • problemi u vizualnom funkcioniranju
 • vidne funkcije
 • funkcionalni vid
 • cerebralno oštećenje vida
 • podrška u socijalnoj integraciji
 • podrška u opismenjavanju
 • orijentacija i kretanje
 • podrška u profesionalnoj rehabilitaciji
 • podrška pri odabiru asistivnog pomagala

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Procjena vizualnog funkcioniranja

 • individualan način rada (uz ili bez prisustva roditelja/pratnje)
 • sve dobne skupine (120 min)
 • tijek procjene:
  • inicijalni razgovor
  • procjena osnovnih vidnih funkcija
  • procjena funkcionalnog vida
  • analiza i interpretacija rezultata
  • smjernice za edukacijsko-rehabilitacijske postupke i prilagodbu okoline

Procjena cerebralnog oštećenja vida

 • individualan način rada (uz ili bez prisustva roditelja/pratnje)
 • 3 – 99 god. (120 – 160 min)
 • tijek procjene:
  • inicijalni razgovor
  • procjena osnovnih vidnih funkcija
  • procjena viših vidnih funkcija
  • procjena funkcionalnog vida
  • analiza i interpretacija rezultata
  • smjernice za edukacijsko-rehabilitacijske postupke i prilagodbu okoline

Procjena osoba s višestrukim teškoćama

 • individualan način rada (uz ili bez prisustva roditelja/pratnje)
 • sve dobne skupine (120 min)
 • tijek procjene:
  • inicijalni razgovor
  • ekološka procjena (cjelokupna procjena funkcioniranja osobe te utjecaja osobnih i okolinskih čimbenika)
  • analiza i interpretacija rezultata
  • smjernice za edukacijsko-rehabilitacijske postupke i prilagodbu okoline

Stručna podrška, savjetovanja i terapije provode se individualno sa svim dobnim skupinama u trajanju od 90 min.

ODGOJNO SAVJETOVALIŠTE

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • savjetovanje djece i mladih s problemima u ponašanju i njihovih obitelji – rizična ponašanja djece i mladih
 • školske i akademske teškoće
 • podrška i pomoć mladima oko povratka u sustav obrazovanja ili zapošljavanja
 • problemi s autoritetom
 • disciplinski problemi
 • teškoće uspostavljanja interpersonalnih odnosa;
 • nasilno ponašanje
 • iskustvo vršnjačkog zlostavljanja
 • eksperimentiranje i/ili konzumacija sredstava ovisnosti
 • problemi povezani s prekomjernim kockanjem
 • problemi povezani s prekomjernim korištenjem interneta
 • internalizirani problemi (potištenost, povučenost, anksioznost)
 • izazovi u roditeljstvu
 • savjetovanje oko primjerenih odgojnih postupaka
 • odgojna mjera uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman (prema Zakonu o sudovima za mladež)

USLUGE KOJE PRUŽAMO

INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE

Djeca i mladi

 • individualan način rada uz zajedničke susrete s roditeljima, po potrebi i procjeni voditelja savjetovanja
 • 7 – 26 god (45 – 60 min)

Roditelji/obitelji

 • individualan način rada ili s roditeljskim parom uz zajedničke susrete s djetetom, po potrebi i procjeni voditelja savjetovanja
 • odrasla dob (60 min)

Posebna obveza

 • individualan način rada
 • 14 – 18/21 god. (60 min)

GRUPNI PSIHOSOCIJALNI RAD

Djeca i mladi

Program unaprjeđivanja socioemocionalnih vještina

 • 7 – 26 god.
 • 8 do 12 grupnih susreta u trajanju od 90 min

Program medijske pismenosti

 • 7 – 18 god.
 • 6 do 12 grupnih susreta u trajanju od 90 min

Roditelji

 • Ciklus edukativnih predavanja za roditelje

Roditelji/obitelji

Unaprjeđivanje roditeljskih vještina i savjetovanje oko primjerenih odgojnih postupaka

 • odrasla dob
 • 8 do 12 grupnih susreta u trajanju od 90 min

Program rada s multiproblemskim obiteljima

 • odrasla dob
 • 8 do 12 grupnih susreta u trajanju od 90 min

KABINET ZA PSIHOTERAPIJU

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • savjetovanje ili psihoterapija za sve koji imaju potrebu za podrškom, promjenom, uvidom, rastom i razvojem – mladi (studenti), odrasli, parovi
 • rad s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te njihovim obiteljima

USLUGE KOJE PRUŽAMO

U radu s klijentima usmjereni smo na njihove snage, potičući osviještenost o sebi i situaciji u kojoj se nalaze te razvijajući nove strategije suočavanja s teškoćama (jačanje osobnih potencijala, samopoštovanja, samopouzdanja i samozastupanja). Tijekom rada poteškoće se nastoje prevladati promjenom perspektive i usmjeravanjem prema novim i dubljim razinama razumijevanja situacije koju doživljavaju kao problem, kao i dubljim razinama razumijevanja samog sebe.

Savjetovanjem i/ili psihoterapijom:

 • pomažemo u prevladavanju socioemocionalnih problema
 • pružamo psihološku podršku
 • preveniramo ozbiljnije psihološke poremećaje i narušavanje odnosa s važnim osobama
 • pružamo podršku u odrastanju i oblikovanju identiteta te zdravom rastu i razvoju
 • pružamo pomoć i podršku roditeljima te ih ojačavamo za kompetentno roditeljstvo
 • podržavamo njegovanje kvalitetnih partnerskih odnosa
 • podržavamo djecu i mlade u prevladavanju stresa tijekom školovanja i studiranja

Stručna podrška, savjetovanja i terapije provode s osobama 5 – 99 godina starosti individualno i radom u paru u trajanju od 60 min. te u grupnom radu u trajanju 60 – 90 min.

KABINET ZA SENZORNU INTEGRACIJU

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • poremećaj senzorne integracije
 • teškoće senzorne obrade kod djece s različitim razvojnim teškoćama (poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, poremećaj socijalne komunikacije, intelektualne teškoće, motoričke teškoće, poremećaj iz spektra autizma, specifične teškoće u učenju itd.) i onih neurotipičnog razvoja

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Procjena teškoća senzorne obrade (vrtićka dob)

 • individualan način rada (moguće u dva susreta)
 • 3 – 6 god. (120 min)

Procjena teškoća senzorne obrade (osnovnoškolska dob/srednjoškolska dob)

 • individualan način rada (moguće u dva susreta)
 • 6 –15/15-18 (21) god. 120 min

Tijek procjena:

 • Intervju s roditeljima (prikupljanje anamnestičkih podataka, uvid u dosadašnji razvoj korisnika)
 • Procjena primjenom:
  • Upitnika za roditelje,
  • Sustava za procjenu karakterističnih ponašanja i teškoća senzorne obrade, (Viola, 2002., prijevod i adaptacija Fulgosi-Masnjak i dr. 2004.),
  • kliničkog promatranja – analiza video-zapisa.
 • Razgovor s roditeljima/skrbnikom – pružanje povratne informacije i upoznavanje roditelja s rezultatima procjene, demonstracija postupaka i aktivnosti za poticanje razvoja senzorne integracije/rad s djetetom u obiteljskom okružju.

Stručna podrška, terapije i savjetovanja provode se individualno za osobe 3(4) do 99 godina starosti unutar 60 min.

KABINET ZA POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

U Kabinetu za poremećaj iz spektra autizma provodimo dijagnostiku, procjenu, savjetovanje i podršku za djecu i mlade s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma (pervazivni razvojni poremećaj, autistični poremećaj i Aspergerov sindrom (prema DSM – IV)) te osobe sa sumnjom na dijagnozu poremećaja iz spektra autizma. Također provodimo savjetovanje i edukaciju obitelji i stručnjaka.

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Procjene:

 • edukacijsko-rehabilitacijska procjena za djecu
 • procjena i savjetovanje u svrhu određivanja primjerenog oblika školovanja i podrške za djecu u osnovnoj i srednjoj školi
 • opservacijski protokol za dijagnostiku autizma – ADOS-2 za djecu, mlade i odrasle osobe (do završetka srednjoškolskog obrazovanja)

Stručna podrška, terapija i savjetovanje:

 • individualna terapija za djecu s dijagnozom ili sumnjom na dijagnozu poremećaja iz spektra autizma (pervazivni razvojni poremećaj, autistični poremećaj i Aspergerov sindrom (prema DSM – IV))
 • podrška i savjetovanje za učenike osnovne i srednje škole te studente  s dijagnozom ili sumnjom na dijagnozu poremećaja iz spektra autizma (pervazivni razvojni poremećaj, autistični poremećaj i Aspergerov sindrom (prema DSM – IV))
 • podrška i savjetovanje za roditelje i stručnjake

KABINET ZA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKU PROCJENU I PODRŠKU

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • savjetovanje i pružanje podrške obiteljima, odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, skrbnicima te ostalim pružateljima usluga u rehabilitaciji, odgoju, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zapošljavanju i sl., a koji su povezani s djecom, mladima i odraslim osobama sa sumnjom na ili s utvrđenim intelektualnim odnosno drugim razvojnim teškoćama

USLUGE KOJE PRUŽAMO

DIJAGNOSTIKE/PROCJENE/POTPORA:

a) Probir/probna primjena ASQ 3

b) Kriterijski sustav procjene evaluacije i programiranja (probna primjena) – Assessment, Evaluation, and Programming System for Infants and Children (AEPS®), Second Edition

c) izrada individualnog razvojnog profila

 • individualan i skupan način rada
 • 0 – 55 mjeseci starosti (30 – 120 min)

 

Procjene spremnosti za školu i ostalih vrsta procjene povezanih sa školskim učenjem:

 • individualan način rada (moguće u dva susreta)
 • 6 – 8 god. (120 min)
 • procjena preferiranog stila učenja primjenom kriterijskog sustava procjene (Upitnik za učenika, učitelja, roditelja, slikovni Upitnik za mlade/odrasle),
 • procjena obrazovnih postignuća
 • praćenje napretka učenika redovnih osnovnih i srednjih škola te učenika škola s posebnim programima tijekom školovanja
 • savjetodavna podrška učenicima o primjeni strategija samopodrške u učenju
 • savjetodavna podrška roditeljima, učiteljima, pomoćnicima u nastavi o postupcima didaktičko-metodičke podrške radom kod kuće, u školi
 • procjena i podrška učenicima na prijelazu u srednjoškolsko obrazovanje

Procjena značajki spolnog razvoja, potreba za spolnim odgojem i edukacijom

Procjena indikatora kvalitete života djece/ mladih / odraslih osoba s razvojnim teškoćama/ invaliditetom

Probne primjene upitnika:

 • Upitnik procjene obiteljskih interesa i potreba
 • Upitnik za evaluaciju ranog dječjeg razvoja

Ekološka procjena

 • individualan način rada (moguće u dva susreta)
 • 6 – 17 god. (120 – 180 min)

Procjena potreba za podrškom osoba s intelektualnim teškoćama u tranzicijskom periodu (pri završetku školovanja) i odrasloj dobi

Savjetodavna podrška osobama s intelektualnim teškoćama u svrhu osobnog razvoja, socijalnog uključivanja i unaprijeđenja kvalitete života

Savjetodavna podrška roditeljima/obiteljima/skrbnicima i stručnjacima u neposrednom radu s osobama s intelektualnim teškoćama

 • individualan način rada (moguće u dva susreta)
 • 18 – 99 god. (120 – 180 min)

Tijek procjena:

 • intervju (prikupljanje anamnestičkih podataka, uvid u  dosadašnju medicinsku/razvojnu dokumentaciju korisnika i sl.)
 • procjena
 • davanje povratne informacije i upoznavanje roditelja/skrbnika/stručnjaka s rezultatima procjene

Stručna podrška i savjetovanja pružaju se individualno svim dobnim skupinama u trajanju od 60 min, radom u paru unutar 60 min osobama 4 – 99 god. te grupno osobama 7 – 99 god. starosti u trajanju od 60 do 90 min.

LABORATORIJ ZA POTPOMOGNUTU KOMUNIKACIJU

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • rani razvoj socijalne komunikacije, jezičnih sposobnosti i rane pismenosti u djece sa složenim komunikacijskim potrebama;
 • procjena potreba za uvođenjem potpomognute komunikacije u djece sa složenim komunikacijskim potrebama,
 • stvaranje individualnog obiteljskog plana podrške s naglaskom na komunikacijske i jezične sposobnosti;
 • povezivanje s drugim stručnjacima koji su u kontaktu s djetetom (dječji vrtić, ustanova socijalne skrbi i slično)

Istraživačka i stručna djelatnost:

 • razvoj nisko-tehnoloških sredstava komunikacije (npr. izrada komunikacijskih ploča i knjiga, jezična i grafička prilagodba slikovnica, izrada socijalnih priča),
 • razvoj i testiranje različitih softverskih rješenja (u okviru multidisciplinarne suradnje s Laboratorijem za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju koji se nalazi pri Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo: http://lab.ict-aac.hr/)

Nastavna djelatnost:

 • nastavna baza za predmete Potpomognuta komunikacija i Poremećaji socijalne komunikacije (studijski program logopedija),
 • podizanje svijesti javnosti o različitosti, podizanje svijesti javnosti o potpomognutoj komunikaciji,
 • edukacija stručnjaka

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Procjena ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja

 • individualan način rada
 • 0 – 8 god. (90 min)
 • tijek procjene:
  • intervju (prikupljanje anamnestičkih podataka, uvid u dosadašnju medicinsku/razvojnu dokumentaciju korisnika i sl.)
  • logopedska procjena
  • davanje povratne informacije i upoznavanje roditelja s rezultatima procjene

Savjetovanje u pogledu uporabe nisko-tehnoloških i visoko-tehnoloških rješenja

 • individualan način rada
 • 0 – 8 god. (90 min)
 • tijek procjene:
  • intervju (prikupljanje anamnestičkih podataka, uvid u dosadašnju medicinsku/razvojnu dokumentaciju korisnika i sl.)
  • logopedska procjena
  • davanje povratne informacije i savjetovanje roditelja u pogledu uvođenja potpomognute komunikacije

Stručna logopedska podrška ili savjetovanje u pogledu intervencijskih postupaka pruža se djeci 0 – 8 godina starosti, individualno unutar 60 min te grupno u trajanju od 60 do 80 min.

KABINET ZA PODRŠKU I RAZVOJ KARIJERA (KARPO)

PODRUČJA KOJIMA SE BAVIMO

 • Osnaživanje akademskih kompetencija studenata ERF-a, poput:
  • samoreguliranog učenja (strategije učenja, motivacije za učenje i dr.), nošenja s ispitnom anksioznošću, učinkovitog upravljanja vremenom, javnog izlaganja, kritičkog mišljenja, akademskog čitanja i pisanja, reflektiranja, akademske komunikacije i dr.
 • Osnaživanje kompetencija studenata ERF-a za brigu o vlastitom mentalnom zdravlju, poput:
  • svijesti o sebi, samoupravljanja, samosuosjećanja, društvene svijesti, socijalnih vještina, vještina suočavanja sa stresom, vještina rješavanja problema, vještina odgovornog odlučivanja i dr.
 • Osnaživanje kompetencija studenata ERF-a za planiranje i razvoj vlastite karijere, poput:
  • razumijevanja vlastitog karijernog/profesionalnog profila (identifikacija vlastitih kompetencija, interesa, vrijednosti i sl.), postavljanja karijernih ciljeva, vještina aktivnog traženja posla (socijalno umrežavanje, volontiranje, studentska praksa, predstavljanje poslodavaca na Fakultetu, izravan kontakt s poslodavcem), pisanja životopisa i motivacijskog pisma, traženja preporuke, razgovora za posao i psihološkog testiranja, snalaženja na tržištu rada tijekom prve godine, vještina poslovne komunikacije i suradnje u timu.

USLUGE KOJE PRUŽAMO

 • Predavanja/radionice iz područja razvoja akademskih, karijernih i vještina brige o vlastitom mentalnom zdravlju
 • Individualno i grupno savjetovanje vezano za razvoj akademskih, karijernih i kompetencija važnih za vlastito mentalno zdravlje
 • Aktivnosti podrške studentima u procesu prilagodbe na studiranje i općenito studentski život (poput Q&A radionice koje provode studenti viših godina za brucoše, orijentacijski dani i sl.)
 • Mentoriranje brucoša od strane studenata viših godina studija
 • Organizirana neformalna druženja studenata (izleti, zabave, tematske večeri i sl.)
 • Osiguravanje stručne podrške i akademske prilagodbe za studente s invaliditetom i studente sa specifičnim teškoćama učenja (poput savjetovanja kandidata koji žele upisati neki od studija na ERF-u, preporuka za prilagodbu nastavnog procesa i provjere stečenih kompetencija, osiguravanja vršnjačke podrške i drugo)
 • Osiguravanje podrške stranim studentima koji su na programu razmjene studenata
 • Pisani informativni i edukativni materijali (objavljeni sadržaji na mrežnoj stranici, letci, brošure)
 • Provođenje istraživanja o kvaliteti studentskog života i unaprjeđenju procesa studiranja
 • Evaluacija usluga Kabineta za podršku studentima i razvoj karijera

Usluge Centra naplaćuju se prema važećem CJENIKU.