Dragi studenti, ovaj Kabinet osnovali smo upravo zbog vas!

Studiranje može biti (i je) vrlo lijepo, pozitivno i ugodno životno iskustvo, no ipak, studenti se susreću s velikim brojem stresnih, izazovnih i zahtjevnih okolnosti koje to tranzicijsko razdoblje obilježavaju.

Upis fakulteta brucošima znači veću samostalnost (primjerice odvajanje od roditelja, selidba u novi grad), nova poznanstva i iskustva, priliku za učenje i širenje područja interesa. Studenti viših godina iskušavaju se u budućoj profesiji putem prakse, volontiranja i planiranja karijere. Iako uzbudljivi i zanimljivi, navedeni zahtjevi i izazovi uključuju nošenje s različitim emocijama i strahovima jer zahtijevaju veću razinu odgovornosti, sa sobom nose financijske brige i zabrinutost oko polaganja ispita i uspješnosti na fakultetu. Studente završnih godina, s druge strane, brine obrana diplomskog rada koja označava “ispadanje” iz sustava obrazovanja, gubitak statusa studenta i pripadajućih prava, ulazak i upoznavanje s tržištem rada. Studenti se susreću i s teškoćama u ostvarivanju i raskidanju emocionalnih odnosa, života u domu i suživota s cimerima, brigom oko uklapanja u novo društvo…

Sve navedeno jednom studentu predstavlja promjene, nesigurnost i izlazak iz „zone ugodnosti“, stoga je svrha Kabineta pružiti vam sveobuhvatnu podršku na osobnom, akademskom i karijernom planu kako bi studentske dane proveli uz što manje stresa i briga te razvijali i ostvarili svoje potencijale.

Za vas smo pripremili radionice i online sadržaje raznolikih tema koje pokrivaju područja osobnog i profesionalnog rasta i razvoja, akademske uspješnosti i mentalnog zdravlja.

Želimo da znate da niste sami! 🙂

Javite nam se e-mailom na karpo@erf.unizg.hr ili nas posjetite u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u uredu broj 6!

Čekamo vas!

doc. dr. sc. Ivana Maurović, socijalna pedagoginjaVoditeljica Kabineta

 • socijalna pedagoginja, integrativna psihoterapeutkinja, zaposlena na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta. Nastavnica je na preddiplomskom i diplomskom studiju Socijalne pedagogije.
 • voditeljica Kabineta za podršku studentima i razvoj karijera (KARPO) te članica Odgojnog savjetovališta Nastavno – kliničkog centra ERF-a
 • zainteresirana za profesionalni razvoj te osobnu i profesionalnu dobrobit studenata i stručnjaka pomažućih profesija
 • voditeljica longitudinalnog istraživanja „Otpornost stručnjaka različitih profesija“ s naglaskom na profesionalne pomagače za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa
 • provela je nekoliko istraživanja o dobrobiti studenata pomažućih profesija
 • djelovanje u sklopu KARPO-a odnosi se na kreiranje, koordinaciju i provođenje različitih aktivnosti usmjerenih na razvoj osobnih, akademskih i karijernih kompetencija studenata ERF-a.

prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš

 • redovita je profesorica na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • djeluje u različitim područjima rada koja obuhvaćaju osobe s invaliditetom, odnosno koordinatorica je za studente s invaliditetom, ambasadorica je za uključivanje i raznolikost Agencije za mobilnost i programe EU, koordinatorica Erasmus+ projekta „Developing Inclusive Education for Students with Disabilities at Sri Lankan Universities“
 • članica je Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom te članica Stručnog savjeta Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
 • iza sebe ima višegodišnje iskustvo kao predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica Tempus projekta „Education for Equal Opportunities at Croatia Universities“ te kao članica Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
 • svoj djelokrug zalaganja za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta odlučila je proširiti priključivši  se  KARPO timu u kojem je zadužena za osiguravanje stručne podrške i akademske prilagodbe za studente s invaliditetom i studente sa specifičnim teškoćama učenja

izv. prof. dr. sc. Ana Leko Krhen

 • profesorica na Odsjeku za logopediju, ERF-a, kao nositeljica je i izvoditeljica predmeta Poremećaji tečnosti govora, Mucanje i Volonterski rad. Predaje i na Poslijediplomskom doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja
 • u Nastavno-kliničkom centru aktivno sudjeluje u radu Logopedskog kabineta gdje provodi procjenu, savjetovanje te individualnu i grupnu terapiju djece i odraslih s poremećajima tečnosti govora. Suradnica je i u Kabinetu za komunikacijske poremećaje odraslih.
 • predstavnica je Vijeća studija logopedije za karijerno usmjeravanje studenata u KARPO-u

doc.dr.sc. Natalija Lisak Šegota

 • zaposlena na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju pri Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu.
 • Izvodi nastavne aktivnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju Rehabilitacije i Edukacijske rehabilitacije.
 • Koordinatorica je za podršku studentima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
 • Njezina uloga u sklopu KARPO-a odnosi se informiranje studenata o njihovim pravima, prenošenje informacija sa sveučilišne razine, usmjeravanje studenata u realizaciji njihovih prava te povezivanje s uredima na razini Sveučilišta koji su usmjereni na pružanje podrške i zaštitu prava studenata.

Sanja Radić Bursać, mag. paed. soc

 • socijalna pedagoginja s višegodišnjim radnim iskustvom u sustavu odgoja i obrazovanja (u osnovnoj i srednjoj školi te učeničkom domu)
 • radila je i kao stručna suradnica za preventivne aktivnosti i podzastupljene skupine studenata u Centru za savjetovanje i podršku studentima pri Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu
 • trenutačno radi na mjestu stručne suradnice u znanosti i visokom obrazovanju u Nastavno-kliničkom centru fakulteta te je aktivna članica većeg broja organizacija civilnog društva
 • vjeruje u cjeloživotno učenje i kontinuirano ulaganje u osobni i profesionalni rast i razvoj te, u skladu s time, završila je osnovnu razinu edukacije iz Realitetne terapije i Teorije izbora u dvogodišnjem trajanju, niz stručnih usavršavanja o specifičnim metodama i tehnikama u savjetodavnom radu, a trenutno je edukantica iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 • polazi i doktorski studij „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“
 • uključena je u niz znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata na području prevencijske znanosti i bihevioralnih ovisnosti, a u stručnom radu se primarno usmjerila prema djeci i mladima – kroz individualni i grupni rad, razvoj strukturiranih psihosocijalnih (preventivnih i tretmanskih) intervencija, osmišljavanje psihoedukativnih materijala i dr. Širokih je interesa, ali uvijek ju najviše privuku stručne teme vezane uz osnaživanje socijalno-emocionalnih kompetencija, pozitivan razvoj, mentalno zdravlje, ponašajne ovisnosti, razvoj medijske pismenosti.

Lucija Lamešić, mag. paed. soc.

Lucija Lamešić, socijalna pedagoginja
 • magistra socijalne pedagogije, zaposlena kao stručna suradnica u sustavu znanosti i visokom obrazovanju pri Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • najviše je usmjerena na rad s djecom i mladima koji iskazuju probleme u ponašanju.
 • stručni rad obavlja prvenstveno u okviru kabineta Odgojnog savjetovališta, pri čemu sudjeluje u kreiranju i provedbi raznolikih individualnih i grupnih aktivnosti i programa
 • završila je bazičnu edukaciju iz Teorije izbora i Realitetnu terapiju te brojne druge kraće edukacije relevantne za rad s djecom i mladima.
 • s ciljem pružanja podrške i dodatnim osnaživanjem studenata u njihovom akademskom, profesionalnom i osobnom rastu i razvoju, uključena je i u KARPO.

Lucija Šutić, mag. psych.

 • psihologinja zaposlena na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu kao asistentica na istraživačkom projektu koji se bavi pozitivnim razvojem mladih
 • usmjerena je na traženje odgovora u znanstvenim istraživanjima, pa će se i u sklopu KARPO-a najviše posvetiti tome da istraži kako pružiti studentima podršku koja im je potrebna
 • radila je kao stručni suradnik u gimnaziji, aspiracije odražava i prema temama motivacije za učenje, postavljanja ciljeva, planiranja vremena i donošenja karijernih odluka

Sonja Biglbauer, mag. psych.

 • magistra psihologije te je trenutno pri kraju doktorskog studija psihologije
 • radi kao asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i kao terapeutkinja u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • akreditirana je bihevioralno-kognitivna terapeutkinja
 • bavi se anksioznim poremećajima, poremećajima raspoloženja te povezanošću uporabe društvenih mreža sa psihičkim zdravljem iz znanstvene, ali i stručne perspektive. U želji da u prvom redu pruži stručnu pomoć i podršku iz navedenoga djelokruga, uključena je u KARPO tim.

Ivona Vrekalić, mag. paed. soc.

 • magistra socijalna pedagogije, radi kao stručna suradnica u sustavu odgoja i obrazovanja, točnije u osnovnoj školi
 • radila je i kao vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb
 • usmjerena je prema radu s djecom, mladima i obiteljima u riziku te prevenciji i tretmanu problema u ponašanju putem individualnog i grupnog rada, ali iskazuje aspiracije prema polju znanstveno-istraživačkog rada
 • zalaže se za cjeloživotno učenje, odnosno rast i razvoj na profesionalnom i osobnom planu te se kontinuirano dodatno usavršava i osposobljava
 • sa svrhom širenja te paradigme, odnosno poticanja i osnaživanja studenata na početku, tijekom i pri završetku fakultetskog obrazovanja u njihovom osobnom, akademskom i karijerenom razvoju, dio je KARPO tima.

Hana Gačal, mag. psych.

 • psihologinja zaposlena na projektu “Testiranje 5c modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje”
 • pohađa Poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • radila je na Odsjeku za psihologiju kao asistent na kolegijima iz područja biološke psihologije te istraživačke metodologije i statistike. Bila je i vanjski suradnik na projektu PROMEHS – Promocija mentalnoga zdravlja u školama, čiji je cilj unaprijediti socijalno-emocionalnu dobrobit i otpornost te prevenirati internalizirane i eksternalizirane probleme u ponašanju djece i adolescenata
 • dosadašnji istraživački interes bio je usmjeren na mentalno zdravlje, emocije i individualne razlike.

Vesna Čavić, prof. povijesti i književna komparatistica

 • zaposlena je na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu kao voditeljica Ureda za projekte i međunarodnu suradnju.
 • Vodi i koordinira različite aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju (ugovaranje bilateralnih sporazuma, razvijanje međunarodne suradnje, međunarodna mobilnost studenata i osoblja i dr.) te sudjeluje u planiranju i razvoju međunarodnih aktivnosti Fakulteta.
 • Završila je poslijediplomski specijalistički studij iz upravljanja projektima i korištenja fondova i programa EU te sudjeluje u prijavi, pripremi i provedbi međunarodnih projekata na Fakultetu.
 • njezino djelovanje u okviru KARPO-a odnosi se na provođenje aktivnosti vezanih uz međunarodnu suradnju, savjetovanje i podršku studentima tijekom mobilnosti te jačanje međunarodne vidljivosti Fakulteta kroz organizaciju i provedbu raznih aktivnosti za domaće i strane studente.

STUDENTI ERF-a – SAVJETODAVNO TIJELO KARPO-a

Ivan Petrik, student socijalne pedagogije

 • student treće godine socijalne pedagogije
 • predsjednik Udruge studenata socijalne pedagogije – Pupovci te osnivač i voditelj projekta “Relaps”.
 • uz angažman na vlastitoj sastavnici, koordinator je projekta Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe i odbora za promicanje psihološkog zdravlja Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.
 • njegovi primarni interesi i afiniteti odnose se na mentalno zdravlje i higijenu, ovisnosti, s naglaskom na bihevioralne ovisnosti te probleme u ponašanju mladih.
 • njegovo djelovanje u sklopu KARPO-a odnosi se na kreiranje, provođenje i osmišljavanje aktivnosti namijenjenim studentima te promocija i animiranje studenata sastavnice kako bi se involvirali u sadržaje i aktivnosti KARPO-a.
 • uz navedeno, smatra da je poticanje kohezije između studijskih smjerova i udruga vrlo važno te da KARPO predstavlja idealno čvorište gdje se studenti različitih usmjerenja mogu povezati.

Lucija Hadrović-Pavišić, studentica logopedije

 • studentica druge godine diplomskog studija logopedije
 • vodi Udrugu studenata logopedije – Logomotiva
 • u želji da približi studentske potrebe i perspektive, priključila se KARPO timu u savjetodavnoj ulozi

Doris Marie Greppin, studentica edukacijske rehabilitacije

 • tajnica je Studentskog zbora Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta i dio studentske inicijative Rehoov.
 • koordinatorica je inicijative osiguravanja besplatnih menstrualnih potrepština UniZG Ciklus, a do početka akademske godine, odbora za promicanje psihološkog zdravlja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.
 • njeni primarni interesi i afiniteti odnose se na rehabilitaciju osoba oštećena vida, ranu intervenciju te mentalno zdravlje i higijenu.
 • njeno djelovanje u sklopu KARPO-a odnosi se na kreiranje, provođenje i osmišljavanje aktivnosti namijenjenih studentima te promociju i animiranje studenata sastavnice s ciljem njihova uključenja u sadržaje i aktivnosti KARPO-a.
 • smatra da je uz poticanje osobnog razvoja karijere važno i poticanje kohezije između studenata svih studijskih smjerova, te da, uz studentska tijela, udruge i organizacije, upravo KARPO predstavlja mogućnost za osobni rast i razvoj te izvrsnu sponu među studentima različitih usmjerenja

Lara Mosić, studentica logopedije

 • studentica druge godine diplomskog studija logopedije
 • u budućnosti se najviše vidi u radu s djecom
 • članica uprave Udruge studenata logopedije – Logomotiva gdje radi na promidžbi udruge na društvenim mrežama
 • u sklopu KARPO-a djeluje kao savjetodavno tijelo iz perspektive studenata