Kako mucanje utječe na komunikaciju?

Saznajte što je mucanje, što mu je uzrok, kako se javlja, kako utječe na komunikaciju te što može olakšati komunikaciju.


Read More

A kako da sve stignem kada ne mogu produljiti dan? – Vještina UPRAVLJANJA VREMENOM

Usvajanjem vještine upravljanja vremenom postižu se bolji rezultati, veće je zadovoljstvo vlastitim angažmanom, manje smo pod stresom, imamo više vremena na raspolaganju za one aktivnosti u kojima…


Read More

Vještina postavljanja CILJEVA – Kako ih postaviti MUDRO?

Ako se vještina postavljanja ciljeva uči, koji su koraci u njenom usvajanju? Saznajte postaviti ciljeve? Jedna od korisnih strategija sadržana je u akronimu „MUDRO“ koji opisuje skup kriterija koji…


Read More

Kako brinuti o sebi za vrijeme ispitnih rokova?

Što je ispitna anksioznost? Donosimo vam korisne tehnike koje vam mogu pomoći da se konstruktivno nosite sa strahom ili anksioznošću te da budete produktivniji u učenju


Read More

Stilovi učenja

Pronađite pojašnjenja za različite stilove učenja, načine organiziranja informacija i nastavnog sadržaja i pokušajte prepoznati vaše dominantne. Za svaki stil pronađite smjernice kako unaprijediti…


Read More

Strategije učenja

Koje su strategije učenja? Kako učinkovito učiti, koristiti odgovarajuće tehnike i služiti se vlastitim dominantnim stilom učenja?


Read More

O akademskim vještinama

Što je akademska kompetentnost? Kako akademske vještine doprinose povećanju zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada?


Read More