Stilovi učenja

NaUČITI kako efikasno UČITI – Je li to uopće moguće?

U kontekstu kvalitetnog i učinkovitog (samo)reguliranog učenja, uz korištenje različitih strategija o kojima možete nešto više pročitati ovdje, važno je promišljati i o načinima učenja. Jesu li ovi koje koristimo dobri i/ili dostatni? Koji stilovi učenja postoje i znamo li za sebe prepoznati one dominante ili preferirane? Čemu posežemo prilikom usvajanja novog gradiva?

U određivanju dominantnog stila učenja može nam pomoći VAK test čiji autori su Chislet i Chapman te oni pretpostavljaju tri osnovna stila. Neki pojedinci više preferiraju jedan, dok drugi mogu koristiti dva ili sve tipove u kombinaciji.

U nastavku vas pozivamo da pročitate pojašnjenja za različite stilove učenja, načine organiziranja informacija i nastavnog sadržaja te, sukladno tome, pokušate prepoznati s vaše strane one dominantne. Također, možete za svaki stil pronaći smjernice kako unaprijediti proces i vještine učenja.

Osobe s VIZUALNIM STILOM učenja prvenstveno se pri primanju informacija oslanjaju na svoj vid. Odgovara im kada nastavnici u poučavanju koriste materijale poput prezentacija, slika, dijagrama, grafičkih prikaza, video zapisa, filmova itd. Odlično pamte kada mogu vizualizirati sadržaje te zapisivati i organizirati informacije po vlastitom sustavu. Radije samostalno uče.

Za vizualne tipove su preporuke da upotrebljavaju grafičke i slikovne prikaze, fotografije i video zapise, vode vlastite bilješke, koriste različite načine označavanja tekstualnog materijala (na primjer, simboli i boje), izrađuju umne mape i druge grafičke organizatore. Također, pomaže im upotreba planera ili kalendara prilikom zapisivanja školskih obaveza. Dodatni savjet za vizualne tipove je da pokušaju prilikom učenja mijenjati mjesto u prostoriji jer na taj način imaju priliku sadržaj učenja „vidjeti“ iz druge perspektive.

Osobe s AUDITIVNIM STILOM učenja najbolje usvajaju sadržaj kada čuju te informacije. Tijekom poučavanja im odgovaraju razni oblici aktivnog sudjelovanja te izlaganja (vlastita i tuđa), rasprave, interaktivna predavanja, debate itd. Na nastavi rijetko vode bilješke i vole učiti u društvu.

Preporuke za auditivne tipove su da u što većoj mjeri slušaju izlaganja i angažiraju se u razrednim raspravama, čitaju i uče naglas te u društvu s drugima, izrađuju vlastite audio zapise i naknadno ih preslušavaju. Neke osobe koje pripadaju auditivnim tipovima znaju sadržaj učenja pjevati na poznate melodije ili prilikom memoriranja gradiva povezati ga sa zanimljivim pričama, anegdotama i slično. Također, za njih je važno otkriti jesu li učinkovitiji kada uče u tišini ili dok imaju pozadinsku glazbu.

Osobe s KINESTETIČKIM STILOM imaju odličnu okulomotornu koordinaciju i mehaničke sposobnosti. U procesu poučavanja odgovara im kada imaju priliku manipulirati materijalom o kojem uče, upotrijebiti svoja osjetila, raditi u laboratoriju ili na terenu, istraživati, sudjelovati u igranju uloga, iskustveno učiti. Važno im je uključiti čitavo tijelo. Dodatne preporuke za kinestetičke tipove su da se kreću prilikom učenja ili ponavljanja gradiva, povezuju sadržaj s konkretnim iskustvima i primjerima, koriste modele i makete, ponavljaju usvojenu materiju dok obavljaju neku tjelesnu aktivnost (na primjer, vježbaju, voze bicikl, plešu, trče). Također, važno im je planirati i osigurati češće pauze u radu.

Želite li saznati i/ili provjeriti koji je vaš dominantni stil učenja? Ukoliko je potvrdan odgovor, pozivamo vas da ispunite VAK test.

Literatura:

  • Chislett, V. i Chapman, A. (2005). VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire. Dostupno na: https://www.businessballs.com/freepdfmaterials/vak_learning_styles_questionnaire.pdf
  • Kanar, C. C. (2011). The confident Student. Wadsworth: Cengage Learning.
  • Maksimović, I. i Uremović, D. (2008). Akademske vještine. Banja Luka: Panevropski univerzitet “Apeiron”.
  • Pauk, W. i Owens, R. J. Q. (2011). How to Study in College. Wadsworth: Cengage Learning.

Uz interne materijale članica Kabineta za podršku studentima i razvoj karijera (autorice: Sanja Radić Bursać i Lucija Lamešić).