Socijalna usporedba – kako nam drugi ljudi služe kao ogledalo 

Kada koristiš društvene mreže, uspoređuješ li se s drugim korisnicima? Ako da, s kime? Je li riječ o uzlaznoj ili silaznoj usporedbi?


Read More

Samopredstavljanje

Jesi li spreman za razgovor za posao/volontiranje/projekt? Kako procjenjuješ svoju vještinu samopredstavljanja? Trebaš li ju još malo vježbati i unaprijediti?


Read More

Samosuosjećanje – podržati i razvijati nježan odnos prema sebi

Kako podržati i razvijati nježan odnos prema sebi? Samosuosjećanje je važan zaštitni čimbenik u očuvanju mentalnog zdravlja.


Read More