Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Vještine upravljanja karijerom

Materijali namijenjeni maturantima, a sadrže smjernice za…