Provedene aktivnosti KARPO-a do sada

Kabinet je svečano otvoren 17. listopada 2022. godine. Na…