Održan ERASMUS+ Info dan za studente

Erasmus+ natječaj za razmjenu studenata u 2023./2024.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje koji je od  1987. godine, kada je nastao kao program studentske razmjene, pružio milijunima studenata priliku za usavršavanjem i sudjelovanjem u mobilnosti.

U organizaciji Ureda za projekte i međunarodnu suradnju i Kabineta za podršku studentima i razvoj karijera na ERF-u je 20. veljače 2023. održan Erasmus info dan – predavanje o aktualnom Erasmus+ natječaj za razmjenu studenata u 2023./2024. Studente je ispred Fakulteta pozdravila prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju doc. dr. sc. Tihana Novak, a u ime KARPO-a doc. dr. sc. Ivana Maurović, voditeljica Kabineta.

Predavanje je održala voditeljica Ureda za projekte i međunarodnu suradnju Vesna Čavić, koja je predstavila detalje natječaja, sam proces prijave na natječaj, kriterije za odabir kandidata, priznavanje predmeta nakon mobilnosti, itd. Studenti su aktivno sudjelovali i postavljali zanimljiva pitanja, a imali su prilike čuti i kolegicu koja je bila na razmjeni u zimskom semestru i koja je podijelila svoje iskustvo s mobilnosti.

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak u ak. god. 2023./2024. otvoren je do četvrtka 2. ožujka 2023. Sve informacije možete naći na mrežnoj stranici Fakulteta Erasmus+ natječaj 2023/2024

Pozivamo sve studente da se prijave na Natječaj i dožive nezaboravno Erasmus iskustvo!