Podrška za roditelje djece s teškoćama

Brošura – kako se nositi s emocijama, ublažiti stres, objasniti drugima teškoću svog djeteta, balansirati između djeteta s teškoćama i djece bez teškoća u obitelji, komunicirati unutar obitelji i sa stručnjacima te provesti slobodno vrijeme?