TU SMO ZBOG:

Djece kod kojih postoji sumnja na poremećaj iz autističnog spektra i djece kojima je već potvrđeno postojanje poremećaja iz autističnog spektra

Roditelja i drugih članova obitelji djece s poremećajima iz autističnog spektra

Stručnjaka kojima je potrebna podrška kako bi bolje odgovorili na potrebe djeteta s poremećajima iz autističnog spektra – stručnih suradnika i odgojitelja iz redovnih vrtića, učitelja, logopeda i edukacijskih rehabilitatora

Studenata Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta

ŠTO NUDIMO:

Što to radimo?

Za dijete

  • Provodimo procjenu u svrhu utvrđivanja poremećaja iz autističnog spektra uz korištenje ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) mjernog instrumenta za procjenu poremećaja iz autističnog spektra
  • Procjenjujemo potrebe djece poremećajima iz autističnog spektra u svrhu kreiranja individualiziranog edukacijsko – rehabilitacijskog programa
  • Izrađujemo, provodimo ili superviziramo provođenje individualiziranih edukacijsko – rehabilitacijskih programa s naglaskom na komunikaciju, socijalne i adaptivne vještine
  • Provodimo funkcionalnu analizu nepoželjnih ponašanja i izrađujemo programe za njihovo sprečavanje i uklanjanje
  • Koristimo metode podučavanja proizašle iz – primijenjene analize ponašanja ABA (Applied BehaviourAnalysis), progame koji koriste vizualnu okolinsku podršku (TEACCH), te programe razvojnog pristupa
  • Uvodimo sustave potpomognute komunikacije (Sustav komunikacije razmjenom slika (PECS – Picture Exchange Communication System) i jednostavne manuelne simbole)

 

Za obitelj

Savjetovanje roditelja djece s poremećajima iz autističnog spektra i djece s većim teškoćama u razvoju odnosu na:

· Poticanje komunikacijskih, adaptivnih vještina i igre u okviru svakodnevnih rutina s djetetom

· Korištenje sustava potpomognute komunikacije

· Strategije za sprečavanje, uklanjanje i nošenje s nepoželjnim ponašanjima djeteta

· Savjetovanje u odabiru primjerenih oblika predškolskih i školskih programa

· Podrška i posredovanje u uključivanju djeteta u primjerene oblike predškolskih i školskih programa

 

Za stručnjake

  • Pružamo podršku stručnjacima u inkluzivnim uvjetima odgoja i obrazovanja u predškolskim i školskim ustanovama

 

Kako radimo?

· Individualni rad s djecom s poremećajima iz autističnog spektra i njihovim roditeljima

  • Grupni rad s djecom i roditeljima

· Individualni rad s roditeljima i članovima obitelji

· Sastanci, telefonski razgovori, komunikacija putem maila sa:

- stručnim timom i odgojiteljima u vrtiću

- stručnim timom i učiteljima u školi

Obitelj

Previous Next
Obitelj   • Centar nudi usluge procjene, savjetovanja, terapije i tretmana na području ponašanja, učenja, jezika i govora, komunikacije i hranjenja. ...
Prijem

Termin za procjenu, savjetovanje, tretman ili terapiju možete dogovoriti

ponedjeljkom i četvrtkom od 15 do 17 sati, utorkom, srijedom i petkom od 8 do 10 sati

• putem telefona 01/245-7560 ili • elektroničke pošte \n...
                 

Stručni rad

Previous Next
Kabinet za poremećaje iz autističnog spektra

• Tko smo mi

Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar

Dr.sc. Jasmina Stošić

...

Kabineti

Kabinet za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku

Kabinet za komunikacijske poremećaje odraslih

Kabinet za oštećenja sluha

Kabinet za oštećenja vida

Kabinet za poremećaje iz autističnog spektra

Kabinet za ranu psihomotoričku stimulaciju

 

...
                 

Edukacije, Programi i projekti

Previous Next
Suradnja

• Projekt Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama http://www.ict-aac.hr/

• Hrvatsko logopedsko društvo, http://www.hld.hr/

• Udruga defektologa Hrvatske

• Udruga...

Edukacije   Centar provodi edukacije za obitelj i stručnjake koji su u kontaktu s djetetom/osobom koja je korisnik Centra.

 

Ukoliko ste zainteresirani za organizaciju edukacije iz određenog područja javite se...
Projekti i programi

 

Rad Centra za rehabilitaciju kontinuirano podupire Ministarstvo socijalne politike i mladih (http://www.mspm.hr/).

Dugogodišnja iskustva u provođenju različitih stručnih programa/projekata koje su novčano podupirala različita tijela kao i umrežavanje s...

                 

Volonteri, Donatori, Sponzori

Previous Next
Donatori i sponzori

• Donacijama na žiro račun: HR8723600001101355137 možete pridonijeti daljem razvoju Centra i provođenju novih oblika rada.

  Zahvaljujemo dosadašnjim donatorima: • Panova svirala d.o.o. • King ICT d.o.o. • Trutina...
Volonteri

Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kontinuirano volontiraju u Centru za rehabilitaciju ERF-a (predmet Volonterski rad).

...